Kto vám pomôže vymôcť peniaze od dlžníkov? Dôležité je nájsť toho správneho partnera.

Spoločnosti, ktoré zastupujú veriteľov v prípadoch neuhradených pohľadávok nezvyknú mať veľmi dobrú povesť. V minulosti pôsobilo na trhu aj niekoľko podvodných inkasných spoločností, ktoré poškodzovali celkový imidž tohto odboru.

Avšak podnikatelia sa často stretávajú s tým, že ich odberatelia im neplatia načas, vznikajú tak medzi nimi spory kvôli neuhradeným faktúram. Podnik tak má zrazu výrazné diery v cash flow a v krajnom prípade môže byť ohrozená aj jeho existencia. O tom, že máme na Slovensku stále veľa nedisciplinovaných zákazníkov svedčia výsledky reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015, zostavenej na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z 13 európskych krajín.

Situácia u nás je taká, že faktúry načas sa preplácajú len v 74 percentách prípadov. Skončili sme tak pod európskym priemerom – Európania celkovo majú 78 percent faktúr uhradených v termíne.

Slovensko má prvenstvo

Mnohokrát potom podnikatelia musia mať na starosti aj správu svojich pohľadávok, aby sa im nestalo, že spadnú do druhotnej platobnej neschopnosti. Podnik by tak mal viac nezaplatených pohľadávok voči tretím osobám ako je suma jeho záväzkov. Čiže nemôže splácať svoje vlastné záväzky, pretože má priveľa nesplatených pohľadávok.

Aby neskončilo všetko na pleciach samotného podniku, odporúča sa zohľadniť kompetencie profesionálov a spoľahlivých expertov, ktorí sa postarajú o inkaso pohľadávok. Slovenská prax dokazuje, že u nás sa táto možnosť využíva naozaj často – podľa EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015 dokonca spomedzi krajín východnej Európy vedieme. Po spolupráci s externými poskytovateľmi inkasných služieb siahlo až 46 % opýtaných firiem. Na porovnanie – Rusko zaznamenalo 32 %, Poľsko 35 %, Grécko len 28 %.

Renomé a rešpekt

Pri hľadaní si vhodného partnera je dobré overiť si niekoľko faktorov: či je súčasťou asociácie inkasných spoločností (ASINS) a zapája sa do aktivít spojených s týmto odborom, či má medzinárodnú sieť, dlhodobé skúsenosti alebo vysoký štandard transparentnosti. Renomované spoločnosti sú založené na pevných hodnotách, ktoré rešpektujú dlžníkov ako jednotlivcov, pretože sú tiež potenciálnymi budúcimi klientmi.

„Základnými princípmi EOS Group sú dôslednosť a porozumenie. Dôslednosť, pretože pracujeme zodpovedne a rozhodne. Porozumenie, pretože každý krok prispôsobujeme danej situácii a objektívne hľadáme najlepšie riešenie,“ priblížil konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe pohľadávok Michal Šoltes.