Inžiniering a priemyselný výroba.

Narastajúci dopyt po technicky vzdelaných kandidátoch bol v priebehu minulého roka zaznamenaný vo zvýšenej miere. Najmarkantnejšie postavenie predstavoval rozvoj automobilového priemyslu práve v krajinách V4.

Spoločnosti a personálni manažéri vo všetkých sledovaných európskych regiónoch sa v oblasti náboru a výberu budúcich zamestnancov zameriavajú na skúsených projektových manažérov s aktívnou znalosťou jazykov, preukázané skúsenosti s riadením projektov a komunikáciou so zákazníkmi. Na Slovensku sa medzi dynamicky obsadzované pracovné pozície zaraďujú pozície inžinierov kvality a procesných inžinierov, pričom zrejmé je taktiež zaznamenanie mierneho rastu dopytu po odborníkoch v segmente dopravného a automobilového priemyslu.

„Oblasť automobilového priemyslu, dopravy a inžinierstva evidujeme a hodnotíme ako napredujúcu a silne sa rozvíjajúcu, pričom i zo strany uchádzačov je evidentný zvýšený záujem o uplatnenie v týchto oblastiach. Kandidáti si uvedomujú možnosť optimálneho zárobku a dynamickosť odvetvia,“ uviedol Miroslav Garaj, Country Manager Grafton Slovakia.

Dobrou správou pre absolventov stredných a vysokých škôl s technickým zameraním je, že nedostatok odborníkov v tomto sektore so sebou prináša nové príležitosti pre začiatočníkov bez predošlých pracovných skúseností. Dôležitým ukazovateľom je však znalosť danej oblasti, výrobných technológií, kvality a logistiky. Rastúci objem zákaziek a projektov realizovaných výrobnými spoločnosti rovnako zlepšuje postavenie vzdelaných absolventov stredných škôl, najmä s jazykovými znalosťami.

„Situácia na pracovnom trhu v oblasti výroby je za posledné obdobie ojedinelá a môže pretrvávať už len počas niekoľkých ďalších rokov. Pre študentov škôl s technickým zameraním, rovnako ako žiakov nastupujúcich na odborné stredné školy, je čas túto skutočnosť využiť. Budúce pracovné zaradenie a proces hľadania práce je tak pre uchádzačov o prácu v tomto sektore otvorený,“ uviedol Miroslav Garaj.