Máte odvahu prečítať dva rôzne príbehy a nakresliť z nich jeden obraz?

Až 13 tisíc žiakov prvého stupňa základných škôl sa o to pokúsilo v súťaži Čitateľský oriešok. Unikátny projekt vznikol s cieľom podporiť u žiakov čítanie s porozumením, logické myslenie a výtvarnú kreatívnosť.

Žiaci jednotlivých ročníkov si najprv prečítali dva príbehy z pracovných zošitov Tajomstvá sveta pre 2., 3. a 4. ročník (Raabe Slovensko). Na konci textov našli jednoduché, ale aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať, t. j. správne odpovedať na otázky súvisiace s textom. Po vyplnení úloh žiaci pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného jediného obrázku – skratka vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby.

Z  takmer 13 000 prác, ktoré do súťaže zaslali základné školy z celého Slovenska, odborná porota vybrala 999 kresieb.

„Do ďalšieho kola súťaže postúpili práce, ktoré podľa hodnotenia poroty najoriginálnejším spôsobom prepojili v kresbe dva prečítané príbehy z našich pracovných zošitov. Žiakom sa veľakrát podarilo na výkrese rozohrať svoj celkom nový príbeh, v ktorom sa ocitli postavičky z oboch prečítaných textov,“ povedala o spôsobe hodnotenia poroty Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

Do poroty súťaže zasadli aj profesionálni výtvarníci Zuzana a Rastislav Lukáčovci, ktorí sa venujú exteriérovej maľbe, ale rovnako tak aj maľbe portrétov, zátiší či ilustrovaniu kníh.

„Deťom, ktoré sa do tohtoročnej súťaže zapojili, patrí veľká pochvala. Úroveň umeleckých dielok bola oveľa vyššia ako v minulom roku. A ťažšie bolo aj naše rozhodovanie. Oceňujeme zanietenosť aj účasť a týmto vyzývame aj ostatné školy, aby sa na budúci rok do súťaže určite zapojili,“ zhodnotila úroveň detskej kreativity Zuzana Lukáčová.

„Vyhrali tí, ktorí sa nebáli zaplniť plochu výkresu veľkými postavami a popustili uzdu fantázii, radi experimentujú s technikami kresby, maľby a s ich kombináciami. Vyhrali predovšetkým malí umelci, ktorých vedú dobrí a skúsení pedagógovia. Veľké uznanie skladáme zanieteným učiteľom, lebo vysvetliť príbehy, načrtnúť riešenie zložitej úlohy a „prinútiť“ tak trocha súčasnosťou poznačenú detskú hlávku ku kreatívnosti, koordinácii rúk a mysle, určite dalo zabrať. Detské výtvory v tohtoročnej súťaži sú dôkazom, že stále sú tu učitelia, ktorých objavovanie umeleckého ducha v deťoch nesmierne nadchýna. Priali by sme si, aby boli príkladom aj pre budúcich záujemcov o túto skvelú výtvarnú súťaž,“ povedala za celú porotu Zuzana Lukáčová.

„Stúpajúci počet zapojených žiakov aj škôl, množstvo hárkov s vyplnenými správnymi odpoveďami k prečítaným textom, ako aj krásne kresby nám potvrdili, že školáci na Slovensku súťažia radi. Čo je však ešte dôležitejšie, rovnako radi aj čítajú. Dnes si nevystačíme len s mechanickým čítaním. Hneď od útleho veku a obdobia, keď sa deti učia čítať, je veľmi dôležité rozvíjať u nich čítanie s porozumením. Musíme dbať na to, aby prečítanému textu aj porozumeli a nielen ho mechanicky prečítali. Je to nesmierne dôležité aj preto, že čítanie sprevádza človeka po celý život a práve takéto čítanie je základný spôsob učenia sa. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.“ povedala o súťaži Mgr. Mira Schrimpelová.

Ocenenia a ceny

Pre žiakov sú pripravené diplomy a balíčky zaujímavých knižiek z kníhkupectva Martinus, darčekové koše od spoločnosti J&B Unique, ako aj výtvarné pomôcky od firmy OPTYS. Odmenou pre učiteľov za ich prácu na vyučovacích hodinách budú wellness pobyty na 2 noci v Hoteli Plejsy od partnera súťaže, spoločnosti MM CLASS, poukazy na ošetrenie a líčenie pleti od spoločnosti Mary Kay, licencie na interaktívny zošit Prírodoveda od spoločnosti eTechnology, didaktické pomôcky od firmy Senza Shop, ale aj metodické materiály pre učiteľov z nakladateľstva RAABE. Hlavnú cenu – interaktívnu tabuľu – pre najaktívnejšiu školu venovala do súťaže spoločnosť IVEKO.

Viac informácií: http://www.skolskyportal.sk/citatelsky-oriesok