“Farebné“ eKolky nahradia “biele“ s QR kódom

Úspešné zavŕšenie zapájania úradov do moderného platobného systému E-KOLOK prináša aj modernejší spôsob úhrady súdnych a správnych poplatkov prostredníctvom vybraných pracovísk Slovenskej pošty, a. s. Výsledkom je prechod z „Potvrdení pre evidenciu poplatku (tzv. nominálnych eKolkov)“ na tlač „Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku“ priamo na priehradke pošty.

Tieto potvrdenia už obsahujú QR kód a ich forma je podobná eKolkom vydávaným na samoobslužných kioskoch. Počet vybraných pobočiek Slovenskej pošty, kde bude možné uhradiť súdny/správny poplatok sa týmto rozširuje na 311 a ich počet bude postupne narastať. Nový eKolok si môže poplatník zakúpiť na akúkoľvek službu a môže ho použiť na akomkoľvek úrade alebo súde. Platnosť eKolku je dva roky od dňa zakúpenia na pošte.

„Našim dlhodobým cieľom je zjednotiť všetky Potvrdenia o úhrade (eKolky) v rámci systému E-KOLOK. Nová forma úhrady správneho a súdneho poplatku na Slovenskej pošte je spustená od 1.apríla 2016, teda od dnešného dňa a bude akceptovaná na všetkých úradoch, ktoré sú zapojené do systému eKolok. Potvrdenie bude vydané na konkrétnu poplatníkom zvolenú sumu a ochranné prvky nominálneho eKolku nahradí jednoznačný identifikátor, evidovaný v systéme eKolok, v podobe QR kódu vytlačený na Potvrdení o úhrade,“ priblížil generálny riaditeľ Slovenskej pošty Róbert Gálik.

Platnosť končiacich nominálnych eKolkov je 30 dní a použiť ich možno najneskôr do 30. apríla 2016. Nevyužité nominálne eKolky je možné vrátiť do dvoch rokov od zakúpenia, o vrátenie peňazí môže poplatník požiadať na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty, pričom si môže vybrať, či chce peniaze v hotovosti, na bankový účet alebo prostredníctvom poštového poukazu. Pre súčasných veľkoodberateľov nominálnych eKolkov pripravila Slovenská pošta možnosť veľkoodberu Potvrdení o úhrade správneho/ súdneho poplatku prostredníctvom zaslania objednávky cez POSTshop Slovenskej pošty.

“Farebné“ nominálne eKolky na poštách nahradia “biele“ eKolky s QR kódom.

Zoznam pôšt predávajúcich Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku je uverejnený na stránkach www.posta.sk alebo www.elektronickekolky.sk.

Slovenská pošta ako prevádzkovateľ systému eKolok eviduje viac ako 32 tisíc prístupov do tohto platobného systému pre pracovníkov na viac ako 670 lokalitách úradov a súdov vyberajúcich správne a súdne poplatky. Okrem tohto počtu sa dostávajú do kontaktu so systémom eKolok ďalšie státisíce poplatníkov zo Slovenskej republiky, ako aj zo zahraničia.

V rámci moderného platobného systému eKolok  môžu poplatníci v súčasnosti uhrádzať poplatky prostredníctvom samoobslužných platobných terminálov tzv. kioskov, prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok a zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho / súdneho poplatku (eKolku s QR kódom) na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.  Poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom Platobného predpisu, ktorý poplatníkovi vystaví úradník (v prípade, ak poplatník nevie identifikovať potrebné Potvrdenie o úhrade). Platobný predpis je následne možné uhradiť na kiosku, cez mobilnú aplikáciu, poštovým poukazom na pobočke Slovenskej pošty, bankovým prevodom alebo priamo na úrade v softvérovej pokladni, ak ňou úrad disponuje. Poplatník si tak vyberie spôsob, ktorý mu najviac vyhovuje.