CHOCHP sa dá liečiť, ak pacient spolupracuje.

Chronická obštrukčná choroba pľúc máva u mnohých pacientov fatálne následky. Pritom ide o liečiteľné ochorenie, ktorého priebeh a prognózu vieme ovplyvniť. Poškodenie pľúc, ktoré choroba spôsobí pred nasadením liečby, je však nezvratné, preto je podmienkou včasná, správna diagnostika a spolupráca pacienta s lekárom. Dodržiavanie liečby uľahčujú najmodernejšie lieky, ktoré sa ľahšie užívajú, majú jednoduchšie dávkovanie, sú účinnejšie a majú menej nežiaducich účinkov.

Spočiatku len občasný kašeľ a dýchavica pri námahe, ktoré väčšina ľudí pripisuje zhoršujúcej sa kondičke či veku. Príznaky ako pri bežnej infekcii dýchacích ciest, ktorú sa mnohí snažia liečiť svojpomocne, prípadne navštívia praktického lekára. Tieto ťažkosti však môže spôsobovať chronická obštrukčná choroba pľúc, ktorá si vyžaduje liečbu u špecialistu – pneumológa, lebo inak sa stav pacienta stále viac a nezvratne zhoršuje.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je ochorenie, pri ktorom postupne dochádza k čoraz väčšiemu obmedzeniu prietoku vzduchu v dýchacích cestách a k zápalovej reakcii, ktorá postupne ničí tkanivo pľúc. Najčastejšie postihuje fajčiarov nad 40 rokov. Zmeny na pľúcach a hustý hlien v dýchacích cestách, bránia kyslíku dostať sa do alveol, v ktorých prebieha výmena kyslíka s oxidom uhličitým. Ako CHOCHP postupuje, človek začne pociťovať problémy – najprv kašeľ, ktorým sa dýchacie cesty snažia zbaviť hlienu, neskôr aj problémy s dýchaním, najmä pri námahe. Závažnou komplikáciou CHOCHP sú exacerbácie – akútne prepuknutie alebo zhoršenie príznakov ochorenia, ktoré si často vyžaduje hospitalizáciu a záchrannú liečbu. Pri každej exacerbácii dochádza k nezvratnému poškodeniu pľúcneho tkaniva a k celkovému zhoršeniu zdravotného stavu, čo zhoršuje aj celkové vyhliadky pacienta.

Budúcnosť a prognózu pacientov v súčasnosti lekári dokážu ovplyvniť, no potrebujú záujem a spoluprácu pacientov, keďže liečba CHOCHP musí byť včasná, dlhodobá a pravidelná. Cieľom liečby je zmierniť príznaky choroby, zlepšiť kvalitu života, zlepšiť toleranciu námahy, ovplyvniť priebeh ochorenia, predchádzať vzniku exacerbácií či iných komplikácií a vďaka tomu aj znížiť úmrtnosť pacientov na CHOCHP. Lieky dokážu spomaliť postup ochorenia, stabilizovať ho a spomaliť pokles pľúcnych funkcií. Nestačí ich však užívať pri zhoršení stavu, ale práve naopak, pravidelnou liečbou je možné exacerbáciám predchádzať a tým zlepšiť prognózu a predĺžiť život. Výskumy ukázali, že adherenciu k liečbe, teda to, či pacient užíva liečbu pravidelne a správne, ovplyvňuje najmä frekvencia užívania lieku, rýchlosť nástupu účinku a tiež jednoduchosť užívania a inhalačný systém, pomocou ktorého sa liek užíva.

Základom liečby CHOCHP sú inhalačné bronchodilatanciá, lieky, ktoré udržujú priechodnosť dýchacích ciest, zvyšujú toleranciu voči námahe a zlepšujú kvalitu života. Rôzne lieky z tejto skupiny sa môžu kombinovať, čím sa zvyšuje účinnosť pri nižších koncentráciách účinnej látky a znižuje sa riziko nežiaducich účinkov. Podávajú sa formou rôznych inhalátorov a každé liečivo má určené, akým inhalačným systémom sa užíva. Okrem bronchodilatancií sa podľa potreby využívajú pri liečbe CHOCHP aj inhalačné kortikosteroidy a tzv. inhibítory fosfodiesterázy 4, ktoré pôsobia proti zápalu a tiež ovplyvňujú priebeh CHOCHP.

Medzi bronchodilatanciá patria dve podskupiny liekov, ktoré majú odlišný mechanizmus pôsobenia – anticholinergiká a beta2-sympatikomimetiká. V súčasnosti najmodernejšia liečba CHOCHP tieto dve skupiny bronchodilatancií s dlhodobým účinkom, kombinuje v jednom preparáte. Klinické štúdie potvrdzujú, že kombinovanie bronchodilatancií s rôznym mechanizmom účinku prináša pacientom lepšie výsledky v liečbe ochorenia.

Na trhu sú už dostupné kombinované dlhodobo pôsobiace bronchodilatanciá. Medzi ne patria indakaterol+glykopyrónium, aklidínium+formoterol, umeklidínium+vilanterol všetky vo forme inhalačného prášku. Udržujú priechodnosť dýchacích ciest a uľahčujú dýchanie. Ďalším prichádzajúcim kombinovaným dlhodobo pôsobiacim liekom rozširujúcim dýchacie cesty je tiotropium+olodaterol v inhalačnom systéme Respimat®, ktorý prináša rýchly nástup účinku a ovplyvnenie pľúcnych funkcií už do 5 minút po prvej dávke, zlepšenie pľúcnych funkcií od začiatku udržiavacej liečby CHOCHP, výraznejšie zmiernenie dýchavice a nižšiu potrebu záchrannej liečby. Užíva sa 1x denne 2 vstreky a má unikátny inhalačný systém, ktorý uľahčuje správne užitie a zabezpečuje, aby sa maximálna dávka lieku dostala priamo až do pľúc. Keďže tieto benefity hrajú významnú úlohu pri adherencii k liečbe, zároveň sa zvyšuje pravdepodobnosť, že pacienti budú liečbu užívať správne.

Aj keď CHOCHP je závažným ochorením a v súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou smrti, správna a včasná diagnostika, individuálny prístup a  vhodná liečba môžu vďaka najmodernejším liekom priniesť pacientom mnoho rokov plnohodnotného života. Stačí, ak vyhľadajú lekára včas, budú s ním spolupracovať a liečbu dodržiavať.