Súťaž Zdravá firma roka vyhrali firmy Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Slovak Telekom, a.s. a Shell Slovakia s.r.o.

Víťazom šiesteho ročníka súťaže Zdravá firma roka 2015, ktorú vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa, a.s., v rámci projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko, sa stal v kategórii výrobných firiem závod Continental Automotive systems Slovakia, s.r.o. a v kategórii nevýrobných firiem spoločnosť Slovak Telekom, a.s. V novej kategórii malá firma vyhrala spoločnosť Shell Slovakia s.r.o. a najlepším nováčikom v súťaži je spoločnosť FpT Slovakia s.r.o.

Union zdravotná poisťovňa prišla v roku 2010 s Iniciatívou za zdravšie Slovensko s ambíciou predĺžiť priemernú dĺžku života na Slovensku do roku 2020 o 5 rokov. V oblasti kvality života a zdravého životného štýlu realizuje viacero aktivít, jednou z nich je aj súťaž Zdravá firma roka, ktorá motivuje firmy k podpore zdravého životného štýlu svojich zamestnancov. „Sme radi, že súťaž Zdravá firma roka dáva firmám príležitosť prezentovať svoje aktivity a zároveň sa inšpirovať. S potešením môžem skonštatovať, že firmy na Slovensku urobili počas piatich rokov našej súťaže výrazný posun v motivácii zamestnancov k zdravému životnému štýlu a prevencii,“ hovorí Pavol Chovan, riaditeľ úseku získavania klientov Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. patrí jednoznačne čelná pozícia medzi všetkými prihlásenými výrobnými firmami. Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. pred rokom vyhrala druhé miesto, v aktuálnom ročníku jej patrí prvá pozícia v kategórii nevýrobných firiem.

Novinkou v súťaži je kategória malá firma, víťazom v tejto kategórii je spoločnosť Shell Slovakia s.r.o. Ocenená bola aj najlepšia firma, ktoré sa do súťaže prihlásila po prvýkrát. Najlepším nováčikom sa stala firma, ktorá poskytuje služby v oblasti informačných technológií, FpT Slovakia s.r.o.

Aktivity firiem hodnotila odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov projektu Iniciatíva za zdravšie Slovensko – odborníkov z Ministerstva zdravotníctva SR, riaditeľstva WHO na Slovensku, Úradu verejného zdravotníctva, poisťovní Union a personálnych agentúr v piatich kategóriách – Prevencia, Šport, Ergonómia pracovného prostredia, Výživa a Extra. Firmy sa do súťaže zapájali vyplnením dotazníka na webovej stránke www.zdravsieslovensko.sk.

Výsledky súťaže Zdravá firma roka 2015:

Výrobné firmy:

1. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
2. IKEA Industry Slovakia, odštep. závod Jasná
3. Duslo, a.s.

Nevýrobné firmy:

1. Slovak Telekom, a.s.
2. Siemens s.r.o.
3. Johnson Controls International spol. s r.o. – odštep. závod Trenčín

Malá firma: Shell Slovakia s.r.o.

Najlepší nováčik: FpT Slovakia s.r.o.