Strach z testov? Vieme ako ho odstrániť.

Máte doma deviataka? Tak určite súhlasíte, že 6. apríl 2016 je tu možno skôr, ako by si mnohí želali. V ten deň sa totiž koná celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Strach z testov vyvoláva u mnohých žiakov stres.

Testovanie sa koná z dvoch predmetov – z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, resp. z maďarského jazyka a literatúry, alebo z ukrajinského jazyka a literatúry. Ešte stále je však dosť času na prípravu a minimalizáciu stresu.

Mnohí žiaci sa testovania boja. Pri testoch môžu síce používať kalkulačky či rysovacie potreby, pre pocit bezpečia to však nestačí. Ako teda deťom pomôcť, aby sa zbavili strachu a zvládli testy čo najlepšie? Najjednoduchšou cestou je pripraviť ich na to, čo ich čaká. Ukázať im, ako takéto testy vyzerajú, dať im priestor zažiť túto skúšku aj „nanečisto“.

„Počet otázok, ich skladba, štýl a charakter sú v našich pracovných zošitoch Testovanie 9 pripravené tak, ako budú v skutočnom teste, ktorý žiakov čaká. Samozrejme, presné znenie otázok nepoznáme, ale forma testu bude veľmi podobná“, povedala Miroslava Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko a dodáva: „V publikovaných testoch sme sa zamerali na oblasti, ktoré spôsobujú žiakom najväčšie problémy.“ Pre ôsmakov aj deviatakov sú k dispozícii testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

 „Najlepšou prípravou na testovanie zo slovenského jazyka je čítanie textov, ktoré však nesmie byť mechanické a treba s ním začať čo najskôr. Vo všeobecnosti platí, že čítať s dieťaťom treba od 3. či 4. ročníka. Dôležité je však, aby žiak odpovedal aj na otázky, ktoré vyplývajú z textu“, odporúča Mgr. Libuša Bednáriková, jedna z autoriek pracovných zošitov s názvom Testovanie 9 – testy zo slovenského jazyka a literatúry. Za najväčší problém považuje, že žiaci sa s testami a testovými úlohami stretávajú až tesne pred samotným celoslovenským testovaním.

A aké sú najčastejšie chyby, ktoré žiaci robia? „Najčastejšie omyly vyplývajú zo skutočnosti, že si žiaci dobre neprečítajú zadanie otázky, a preto vyberú nesprávnu odpoveď. Pri otázkach, ktoré sa týkajú priamo ukážky, je potrebné poriadne si prečítať aj ukážku“, upozorňuje Libuša Bednáriková. Pri vedomostných úlohách je nevyhnutné, aby žiaci zhodnotili a zvážili všetky možnosti odpovedí, ktoré majú na výber a potom vybrali tú správnu. „Na základe mojej skúsenosti sa žiaci pri testoch s výberom odpovede často veľmi ponáhľali a neprečítali si poriadne ani text ukážky, ani zadanie otázok, čo viedlo k zbytočným chybám“, dodáva Libuša Bednáriková. Skúsenejší žiaci pristupujú k testom pozornejšie, čiže najlepšie je testy precvičovať, vtedy odpadá aj strach z neznámeho. Výkon žiaka sa porovnáva s výkonom ostatných žiakov, ktorí riešili ten istý test.

Téme Testovanie 9 sa venujú celkovo štyri pracovné zošity – Matematika pre 8. ročník, Slovenský jazyk a literatúra pre 8. ročník,  Matematika pre 9. ročník a Slovenský jazyk a literatúra pre 9. ročník. Pomocou nich sa môžu žiaci pripravovať na Testovanie 9 už od 8. ročníka a venovať sa všetkým dôležitým úlohám v dostatočnom predstihu. Úlohy v pracovných zošitoch Testovanie 9 od nakladateľstva RAABE sú zamerané na tie oblasti, ktoré robia žiakom najväčšie problémy. Zároveň pomáhajú predchádzať stresu z neznámeho, lebo sú nielen rovnako graficky upravené, ale aj otázky sú naformulované ako v skutočnom testovaní. Takto si aj doma môžete overiť, ako je na tom vaše dieťa a prípadne s ním ešte popracovať na problematických úlohách.

Testovanie 9 nájdete na: http://www.raabe.sk/pracovne-zosity/testovanie