Prevencia pred povodňami.

Jarné počasie hojne „praje“ výdatným zrážkam. Nielen však na jar, ale počas celého roka, sa takmer už každý rok stretávame na Slovensku s povodňami a prívalovými dažďami, ktoré ohrozujú nielen majetok, ale aj zdravie a samotný život.

Aby sa zabránilo pustošivým škodám, dostáva sa do popredia otázka účinného odvádzania zrážkových vôd, ktoré by bolo plnohodnotnou prevenciou proti povodniam. Riešenie tohto problému vyvinula stavebná spoločnosť Leier Baushoffe SK v podobe systému odvodňovacích priekopových žľabov. Výsledkom je sofistikovaný systém, predstavujúci účinné riešenie pri ochrane zdravia i majetku obyvateľstva v čase intenzívnych zrážok alebo povodní.

Priekopové žľaby sú vyrobené z  vysokopevného betónu. Tento materiál je hladký a odolný,´čím sa zabezpečuje dobrý prietok odvádzaných vôd. Žľaby majú vynikajúcu hydraulickú výkonnosť a vďaka špeciálnemu tvaru sa veľmi dobre čistia, nezarastajú burinou a neukladajú sa v nich nečistoty. Ďalšou nespornou výhodnou systému prietokových žľabov je krátky čas potrebný na montáž. Dĺžka každého dielca je len 2 metre, čo významne uľahčuje manipuláciu so žľabmi a aj ich pokládku, ktorá tak môže byť realizovaná aj v neprístupnejšom teréne.SAM_4096

Systém pera a drážky navyše umožňuje vyhotovenie oblúkov, takže systém je aj veľmi flexibilný. Výhodou priekopových žľabov je najmä to, že zrážkovú alebo prívalovú vodu nielenže zachytia, ale zároveň aj efektívne odvedú z miesta, pre ktoré by mohla predstavovať nebezpečenstvo. Nevzniká tak stojatá voda, ktorá môže byť neskôr zdrojom zápachu a miestom výskytu premnoženého hmyzu (najmä komárov).

Systém priekopových žľabov sa využiva najmä pozdĺž cestných komunikácií a železničných násypov. Obľúbené je však aj využitie žľabov na ochranu popri zástavbe rodinných domov alebo na odvádzanie dažďovej vody z diaľnic.