Hladké či vlnité? S Orava ZV-205 vždy dokonalé!

Dokonale upravené vlasy sú korunou ženskej krásy. Či už sa vaša drahá rozhodne pre hladký vodopád splývajúci ako závoj do pol chrbta, alebo pre zvlnenú hrivu s veľkým objemom, žehlička na vlasy a krepovačka v jednom Orava ZV-205 je vždy poruke, a vaša manželka či priateľka vás každý deň očarí.

Orava ZV-205 má dve oddelené žehliace plochy s keramickým povrchom, takže si stačí vybrať, pre ktorý účes sa práve dnes žena rozhodne. Jednoduchým posunutím ovládača uzamkne práve nepotrebnú doštičku a pustí sa do vytvárania účesu. Teplota sa na doštičkách rozkladá rovnomerne po celej ploche, ktorá je dosť široká, aby zachytila a upravila aj hrubý prameň vlasov.

Expertka na vlasy sa automaticky nastaví na 200 stupňov Celzia, disponuje kontrolkou zapnutia a je zhotovená tak, aby sa vaše nežnej polovičke vlasy ani pri každodennom používaní nezničili. Naopak, zdravé a lesklé, budú čerešničkou na torte jej dokonalého outfitu!

Súťažná otázka:

Koľko žehliacich plôch a s akým povrchom vás očarí žehlička a krepovačka zn. Orava ZV – 205?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 8. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Orava ZV-205”.

Jeden z Vás získa od Oravy tohto pomocníka na úpravu vlasov. Výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.