Najlepší darček pre ženu je založený na detailoch.

Najťažšou úlohou pre takmer každého muža je vybrať svojej žene správny darček. Kúpeľ s jemnou starostlivosťou CD kozmetiky bez kontroverzných látok je príjemným spôsobom ako rozmaznávať seba a svoju polovičku.  

Vzájomná láska by mal byť ukrytá v každodenných maličkostiach. Niet krajšieho prejavu lásky ako zmysel pre detaily. Pije vaša láska iba zelený čaj? Dbajte na to, aby na poličke mala pripravenú škatuľu so zelenými čajmi. Obaja máte stresujúcu prácu a potrebujete si nájsť čas len pre seba a spoločne si oddýchnuť? Namiesto toho, aby ste hľadali darčeky na poslednú chvíľu, stavte na pohodový večer a zrelaxujte pri kúpeli s jemným sprchovacím gélom s príjemnou vôňou. Ak vy alebo vaša partnerka trpíte citlivou pokožkou, ideálne budú pre vás sprchovacie gély CD kozmetiky. Vďaka svojmu zloženiu vám ponúknu jemnú starostlivosť zachovávajúcu prirodzené Ph vašej pokožky.

Sprchovací gély CD sú ideálnym darčekom pre tých, ktorých citlivá pokožka vyžaduje jemnú starostlivosť. Sprchovací gél od CD kozmetiky kúpite v troch skvelých vôňach: osviežujúce citrusy, nežné biele lekno či ohnivé granátové jablko. Výrobky značky CD kozmetika sú vyrobené na základe „CD Reinheitsgebot“ filozofie, podľa ktorej prípravky každodennej starostlivosti o pokožku nemajú obsahovať žiadne kontroverzné látky, ako sú parabény, silikóny, farbivá, minerálne oleje či ingrediencie pochádzajúce zo živočíšnej výroby. Viac na: https://cd-koerperpflege.de/.

Súťažná otázka:

V koľkých vôňach kúpite CD sprchovacie gély?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 28. marca 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – CD, sprchový gél”.

Dvaja z Vás získajú CD-sprchové gély. Každý výherca bude kontaktovaný e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.