Učitelia bojujú o podmienky a školáci o lepšie známky na vysvedčení.

Učitelia v tomto čase bojujú o zlepšenie svojich podmienok a školáci o dobré známky na polročnom vysvedčení. Aký má význam hodnotenie žiaka po prvých piatich mesiacoch? Ako ho treba chápať? Je polročné vysvedčenie pre žiakov menej dôležité ako koncoročné?

Malo by byť významným medzníkom v štúdiu, a to nielen pre žiaka, ale aj pre učiteľa a v neposlednom rade aj pre rodiča. Polročné vysvedčenie netreba preceňovať, ale ani podceňovať. Podľa pedagógov by sme ho mali brať ako medzistupeň ku koncoročnému vysvedčeniu, ako pomoc, ktorá nám napovie, v čom treba pridať, prípadne za čo treba pochváliť.

„Polročné vysvedčenie má svoju váhu, odráža úroveň vedomostí. Môže sa však stať, že žiak  z dôvodu choroby alebo vážnych osobných dôvodov nestíha a vtedy, samozrejme, netreba nič riešiť nasilu, hovorí PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka v Šintave.

Pri polročnom vysvedčení by mali učitelia spoločne s deťmi zhodnotiť prácu, ktorú odviedli. Na základe tohto hodnotenia by mali potom naplánovať aktivity v druhom polroku. „Treba hlavne urobiť bodku za polrokom a „neťahať“ to do druhého polroka,“ odporúča Martin Bodis.

Aký postoj by mali zaujať k polročnému vysvedčeniu rodičia?

Pedagógovia odporúčajú pristupovať k hodnoteniu triezvo, motivovať žiakov do budúcna, vystríhať sa chýb, ktoré spôsobili zlé známky a pridať, kde treba. Ak je to však potrebné, ako trest možno použiť odloženie kúpy mobilu či iného vysnívaného darčeka. Naopak, ako motiváciu možno použiť prísľub splnenia neprehnaných túžob dieťaťa ako napríklad výlet. „Rodičia by si mali uvedomiť, že každé dieťa má nadanie na niečo iné a nie je vhodné ho za každú cenu nútiť do výborných známok zo všetkých predmetov. Určite aj rodič sa musí zamyslieť, či nemá niečo zmeniť, aby pomohol zlepšiť výsledky svojho dieťaťa,“ dodáva Martin Bodis. Rodičia by nemali prenášať svoje nesplnené ambície na dieťa. Ak má v škole zlé známky, rodičia by sa mali poradiť s učiteľom a spoločne hľadať príčinu a prispieť tak k jeho zlepšeniu.

PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., je odborným spolupracovníkom nakladateľstva RAABE a podieľa sa na tvorbe viacerých odborných publikácií pre základné školy.

Odporúčané publikácie.

Odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko na ľahšie zvládnutie učiva a jeho precvičenie ponúka niekoľko pracovných zošitov. Testovanie 5 – Matematika pre 5. ročník ZŠ, v ktorom si žiaci preveria vedomosti z matematiky získané na 1. stupni ZŠ a zároveň si osvoja prácu s formou a typmi úloh, s ktorými sa stretnú pri Testovaní 5.

Podobný pracovný zošit je aj z predmetu Slovenský jazyk a literatúra Testovanie 5 – Slovenský jazyk a literatúra. Pomocou tohto pracovného zošita sa žiaci zdokonalia v čitateľskej gramotnosti, naučia sa vyhľadávať a interpretovať informácie a poznatky. Rovnako ako pri matematike, aj tu sa stretnú s formou a typmi, aké ich budú čakať na Testovaní 5.

Téme Testovanie 9 sú venované až 4 pracovné zošity – Matematika pre 8. ročník, Slovenský jazyk a literatúra pre 8. ročník a Matematika pre 9. ročník a Slovenský jazyk a literatúra pre 9. ročník. Pracovné zošity pripravujú žiakov na úspešné zvládnutie Testovania 9, ktoré sa tento rok uskutoční už 6. apríla.

Úlohy v pracovných zošitoch sú zamerané na tie oblasti, ktoré robia žiakom najväčšie problémy. Zároveň pomáhajú predchádzať stresu z neznámeho, lebo sú nielen rovnako graficky upravené, ale aj otázky sú naformulované ako v skutočnom testovaní. Navyše, pracovné zošity od nakladateľstva RAABE umožňujú ako jediné na trhu vyskúšať si testovanie „na nečisto“. Obsahujú rovnaký počet otázok a  deťom môžete poskytnúť rovnaký čas na ich vypracovanie ako v ozajstnom testovaní. Takto si aj doma môžete overiť, ako je na tom vaše dieťa a prípadne popracovať s ním ešte na problematických úlohách.

Rodičia žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, ktorí pociťujú alebo vedia, že ich dieťa má problémy v niektorej oblasti, napríklad si mýlia písmenká, majú nesprávny sklon písma, či nerozlišujú vpravo a vľavo, môžu využiť 7 pracovných zošitov Kuliferdo. Tieto zošity sú výbornou učebnou pomôckou, ktorá pomáha rozvíjať u detí zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť a grafomotoriku. Sú výbornou pomôckou pre rodičov, pretože pomáhajú okrem iného aj sledovať individuálny pokrok dieťaťa.