Striedma konzumácia alkoholu je medzi mladými “cool”.

Globálny prieskum postojov ku konzumácii alkoholu medzi spotrebiteľmi tohto milénia, tzv. “millenials” (konzumenti vo veku 21-35 rokov) odhalil, že motiváciou pre striedmu spotrebu alkoholu pri večernej zábave v podniku je snaha zostať pod kontrolou. Až 75 % týchto konzumentov tvrdí, že vo väčšine prípadov, keď idú večer von, obmedzujú množstvo vypitého alkoholu. Kvôli popularite a dosahu sociálnych médií je pre túto vekovú skupinu totiž prvoradá kontrola ich imidžu.

Prieskum viedli v mene spoločnosti HEINEKEN analytici britskej konzultačnej spoločnosti Canvas8, ktorí zisťovali názor 5000 ľudí v piatich krajinách vo veku 21 -35, ktorí pijú prémiové pivá. Ich cieľom bolo pozrieť sa bližšie na problematiku zodpovednosti pri konzumácii alkoholu v rámci prípravy najnovšej kampane „Vychutnaj si Heineken® zodpovedne“.

Nová globálna kampaň nesie názov “Hľadajú sa striedmi konzumenti”, a spoločnosť HEINEKEN ju prostredníctvom nového spotu svojej značky Heineken® predstavuje verejnosti v týchto dňoch.

Kľúčové zistenia o konzumentoch tohto milénia z prieskumu:

„Sme pánmi svojho vlastného sveta“.

  • 59 % týchto konzumentov uvádza, že snaha nestratiť kontrolu je primárna motivácia pre obmedzenie spotreby alkoholu pri večernej zábave v podniku.
  • Viac ako jeden z troch (36%) pripúšťa, že utrpel „spoločenskú hanbu“, keď sa jeho fotografia v podnapitom stave objavila na sociálnych médiách.

„Zameriavame sa na budúcnosť“.

  • 88 % týchto konzumentov si je vedomých zodpovednosti za to, ako sa vyvíja ich vlastný život. • 69 % z nich má pocit, že musí pracovať viac ako ich rodičia, aby boli úspešní v práci.
  • Pri hľadaní toho správneho partnera považuje až 97 % mladých nadmerné pitie za prekážku.
  • 71 % z nich je presvedčených, že ich život je lepší, keď kontrolujú svoje správanie.

„Uprednostňujeme kvalitu pred kvantitou“.

  • Chuť (41 %) a kvalita (32 %) sú priority pri výbere alkoholického nápoja.
  • Povestný “x-faktor”, ktorý robí večer veľkolepým, sa mení. Ľudia tohto milénia dávajú prednosť dobrému jedlu a kamarátom pred nadmernou konzumáciou alkoholu. Uprednostňujú tiež „nové zážitky“ (49 %) pred starou „skvelou zábavou“ (39 %).

„Striedme pitie je nový trend“.

  • 38 % týchto konzumentov uvádza, že kontroluje svoju spotrebu alkoholu zakaždým, keď ide von.
  • 75 % z nich väčšinou obmedzuje množstvo alkoholu, ktoré vypije, keď sa ide zabávať.
  • Viac ako polovica respondentov rešpektuje rozhodnutie druhých obmedziť alkohol bez

 podpichovania alebo tlaku.

Hľadáme striedmych konzumentov.

Ľudia tohto milénia vyrástli v čase rýchlych technologických zmien, globalizácie a ekonomického nepokoja. Výsledkom je, že ich pohľad na život sa výrazne líši od predchádzajúcich generácií. Sú zástancami pozitívneho životného štýlu, a striedme pitie je jeho súčasťou. Hana Šimková, manažérka korporátnych vzťahov HEINEKEN Slovensko hovorí: „Aj táto globálna štúdia, ktorú iniciovala spoločnosť HEINEKEN, ukazuje, že rozumná konzumácia alkoholu sa stáva pre mladých prioritou. Zodpovedné pitie je základom pre ich dobrú povesť a umožňuje im užiť si každý jeden moment naplno. “Osobná značka” je pre vekovú skupinu tzv. “millenials” kľúčová, a preto je pre nich pri konzumácii alkoholu čoraz dôležitejšia kvalita ako kvantita.”

V príbehu televízneho spotu kampane “Hľadáme striedmych konzumentov” sú v centre pozornosti ženy, ktoré z večernej zábavy v bare odchádzajú nahnevané na svojich opitých partnerov. V duchu piesne “I need a hero” ich očarí muž, ktorý odmietne za barom ďalší Heineken, aby zostal “pod kontrolou”. Kampaň nadväzuje na dlhodobý záväzok spoločnosti HEINEKEN komunikovať prostredníctvom značky, ktorá je jej vlajkovou loďou, posolstvo zodpovednej konzumácie alkoholu.