Potešte svojho miláčika na Valentína.

Žena nikdy nepodcení výber tej pravej kabelky, tak sa muž nezaobíde bez výberu tej správnej kávy. NESCAFÉ Espresso prichádza s novými luxusnými plechovými dózami zo super-prémiového radu, ktoré uchovajú kávu dokonale čerstvú. V dóze sa ukrývajú šálky s nádychom pravého Talianska. Balenie obsahuje najkvalitnejší výber kávy, ktorým je 100 % Arabica.

NOVINKA NESCAFÉ Espresso Intenso.

Pravý gentleman sa vyznačuje správnym správaním a vybraným vkusom. Darujte mu NESCAFÉ Espresso Intenso – veľmi silnú kávu zo 100 % Arabiky, ktorá je podčiarknutá chuťou a vôňou kvalitnej tmavej čokolády a zlatistého karamelu, ktorý sa vám spolu s lahodnou cremou jemne rozvinie na jazyku. Vďaka vyššiemu stupňu praženia má NESCAFÉ Espresso Intenso vyššiu intenzitu chuti. Ideálne pre milovníkov silného espressa!

NESCAFÉ Espresso Original.

NESCAFÉ Espresso Original je vyrobené zo zŕn 100 % kávy Arabica najvyššej kvality. Vykúzli jemnú penu v každej pripravenej šálke. Je určené pre milovníkov lahodnej, super-prémiovej kávy so silnou a vyváženou chuťou a         s jemnou penou na povrchu. Darujte luxusnú plechovku z lásky a nechajte sa svojim milovaným džentlmenom unášať do temperamentného Talianska, vychutnávajte si vôňu ovocného sadu v malej šálke a hrejivý pocit lásky a dobrej kávy! Pretože čo na srdci, to na jazyku.

Súťažná otázka:

Akou chuťou a vôňou sa vyznačuje Nescafé Espresso Intenso? Čo poteší milovníkov estetiky a kvality kávy Nescafé Espresso Indenso a Nescafé Espresso Originál?- Po prečítaní clánku v teme gastro, nájdete správnu odpoveď.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 19. februára 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Nescafé”.

Jeden výherca získa balíček od Nescafé.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.