Ruskí vedci našli nový spôsob separácie amerícia z použitého jadrového paliva.

Vedci z ruského výskumného ústavu VNIINM, ktorý patrí do palivovej spoločnosti TVEL, Inštitútu fyzikálnej chémie a elektrochémie Ruskej akadémie vied a podniku Majak úspešne vykonali experimentálne separáciu amerícia a curia z použitého jadrového paliva. Nový postup znamená významný krok pri zavádzaní tejto technológie do praxe.

Experiment prebehol v rámci projektu Proryv (slovensky Prielom), ktorý má za cieľ previesť technológie pre uzavretie jadrového palivového cyklu z vedeckých ústavov do priemyselnej praxe. V jadrovom palive sa počas prevádzky generujú transurány (prvky s vyšším protónovým číslom než urán), napr. amerícium, ktoré majú relatívne dlhý polčas rozpadu. Jedným z čiastkových úloh projektu Proryv je vyvinúť technológiu pre separáciu amerícia z použitého jadrového paliva, aby mohlo byť pridávané do čerstvého paliva a „spaľované“ v reaktoroch.

Unikátnosť postupu použitého ruskými vedcami spočíva v tom, že je možné ju ľahko škálovať, aby bola použiteľná aj v priemyselnom meradle, a že bude môcť čoskoro dôjsť ku skutočnému „spaľovaniu“ amerícia v reaktore. Umožní to rýchly reaktor BN-800, ktorý sa aktuálne nachádza vo fáze energetického spúšťania.

Nutná je tiež separácia amerícia od ďalšieho transuránu – curia, pretože v súčasnosti je možné „spaľovať“ v reaktoroch iba amerícium. Ruským vedcom sa podarilo získať 60 gramov amerícia z menej ako jedným percentom obsahu curia. Dosiahnutie takejto čistoty umožnili skúsenosti z výskumných prác vykonaných predtým v Inštitúte fyzikálnej chémie a elektrochémie a v podniku Majak.

„Jednou z dôležitých úloh stojacou pred rýchlymi reaktormi pri uzatváraní palivového cyklu je zavedenie spaľovania plutónia, neptúnia a amerícia. Na rozdiel od curia a ďalších dlhodobých transuránov sme amerícium schopní už dnes spaľovať v rýchlych reaktoroch a zmenšovať tak aktivitu použitého jadrového paliva a skracovať dobu, počas ktorej je nutné ho izolovať od životného prostredia,“ povedal Andrej Šadrin, generálny riaditeľ ústavu VNIINM.