Allianz – SP získala osem Zlatých mincí 2015 za produkty aj ocenenia „Najinovatívnejšia poisťovňa“ a „Objav roka“.

Allianz sa opäť stala bezkonkurenčne najúspešnejšou poisťovňou v súťaži finančných produktov Zlatá minca 2015. Allianz – SP získala prvenstvo pre osem z deviatich nominovaných produktov a obhájila aj ocenenia Najinovatívnejšia poisťovňa a Objav roka.

Najvyššie ocenenie Zlatú mincu 2015 získala Allianz – SP v kategóriách kapitálové životné poistenie, investičné životné poistenie, úrazové poistenie, poistenie majetku, PZP motorových vozidiel, havarijné poistenie motorových vozidiel, cestovné poistenie a poistenie pre podnikateľov. V kategórii rizikové životné poistenie získala Allianz – SP druhé miesto. „Ocenenia sú spoločným úspechom všetkých našich zamestnancov. Obhájenie prvenstva nás zaväzuje neustále skvalitňovať naše produkty a služby a napredovať v silnej konkurencii,“ uviedol Todor Todorov, predseda predstavenstva a prezident Allianz – Slovenskej poisťovne.

V aktuálnom ročníku súťaže Allianz – SP tretíkrát po sebe získala aj ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa a tiež titul Objav roka pre produkt Allianz Best Doctors Plus, ktorým ako jediná poisťovňa na Slovensku zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom a prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach v zahraničí. „V Allianz – Slovenskej poisťovni neustále sledujeme nové trendy a všímame si meniace sa potreby a požiadavky našich klientov a tomu prispôsobujeme aj naše produkty a služby. Získané ocenenie je pre nás motiváciou pokračovať v tomto trende aj ďalej,“ hovorí Jozef Paška, viceprezident pre rezort  produktov a likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Podrobné informácie o výsledkoch ocenenia Zlatá minca 2015 nájdete na: www.zlataminca.sk