Akrobat na kolesách Orava RC-01.

Duša pretekára miluje vrčanie motora, prekážky, nastražené rampy, saltá i ostré zákruty. Bez ohľadu na vek pookreje pri každom pohybe kolies a spozornie, ak sa v zornom poli objaví „tereňák“.

Uprostred obývačky aj na prechádzkach v exteriéri sa magnetom pre malých aj veľkých „autičkárov“ stáva „žihadlo“ so schopnosťami akrobata – terénne auto na diaľkové ovládanie Orava RC-01. Bravúrne zvládnutá konštrukcia, umožňujúca jazdu aj v prevrátenej polohe, a 6,5” nafukovacie pneumatiky pre dokonalé pruženie a odrazy so superpriľnavým dezénom pneumatík z neho robia favorita v zápolení na podlahe, ale aj na štrku, piesku, asfalte či na snehu.

S pohonom všetkých štyroch kolies a silným motorom sa vyštverá na vysoké rampy a zvládne aj preklopenie o stenu. Zabudovaná anténa v tele auta mu umožní i dlhšie výjazdy do nerovného terénu. Auto sa ovláda intuitívne džojstikmi na diaľkovom ovládaní a funguje na nabíjateľnú nikel-kadmiovú batériu.

Synchronizácia pohybov a dokonalé zvládnutie plynulej jazdy i akrobatických kúskov vyžadujú trochu tréningu, bez toho by však hra s „tereňákom“ nebola žiadna pasia. Mnoho typov na bezchybnú jazdu nájdete v manuáli k výrobku.

Predáva Orava za 59,90 €. Viac na: www.orava.eu.

Pozrite si ho v akcii na: http://www.orava.eu/produkty/osobna-starostlivost-a-zdravie/hracky/item/770-auto-na-dialkove-ovladanie-rc-01

Súťažná otázka:

Na aký pohon jazdí Orava RC-01 a na koľko sekcií a podsekcií sa delí naša stránka?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 26. februára 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Orava, RC model”.

K jednému z našich čitateľov poputuje Orava RC-01.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.