Živnostníci, plaťte nižšie dane! Zákon vám to umožňuje.

Zákony sa na Slovensku menia veľmi často a mať v nich nepretržite prehľad je veľmi náročné. Obzvlášť to platí pre živnostníkov, ktorí nesú všetky starosti súvisiace s podnikaním len na svojich bedrách. Mení sa výška odvodov, pravidlá účtovníctva a mnoho ďalších povinností.

To všetko ich zamestnáva natoľko, že často už nemajú kapacitu spoznať a využívať výhody, ktoré im zákony ponúkajú. Oberajú sa tak o možnosť ušetriť nemalé peniaze. Nie všetci sú napríklad dostatočne informovaní o spôsobe legálneho zníženia základu dane prostredníctvom stravných lístkov.

Takmer všetci pritom vedia, že poukážky môžu využívať, no považujú ich za starosť navyše. Málokto zo živnostníkov si uvedomuje, že má šancu odrátať si z ročného základu dane skutočne vysokú sumu, keďže výdavky na stravovanie patria medzi daňovo uznateľné náklady.

Zoberme si situáciu, že živnostníkovi vychádza základ dane vo výške 5 000 eur. Vďaka stravným lístkom si ho môže znížiť aj o viac než 1 000 eur. Finálna výška dane, ktorú zaplatí štátu, sa bude počítať len z približne 4 000 eur. Štátu na dani zaplatí o približne 200 eur menej.

Znížte si základ dane o viac než 1 050 eur.

„Súčasná legislatíva umožňuje uplatniť si stravný lístok na jeden odpracovaný deň v maximálnej výške 4,20 eura. Väčšina ľudí pracuje 5 dní v týždni. V roku 2016 budeme mať 250 pracovných dní, a teda dokopy si je možné uplatniť lístky v hodnote 1 050 eur,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti VAŠA Slovensko Peter Ovari. Ak váš pracovný týždeň trvá 6 dní, lístok si môžete uplatniť aj počas víkendu. V tomto prípade je len potrebné vykázanú činnosť podložiť vystavenou faktúrou, pokladničným dokladom, zápisom v knihe jázd a pod.

Využiť možnosť zníženia základu dane odporúča aj odborník na daňovú problematiku Jozef Humeník: „Podľa môjho názoru ide o veľmi dobrý krok zo strany živnostníkov. Jesť potrebuje každý. A ak zákon dáva možnosť zabezpečiť si stravovanie pomocou stravných lístkov a navyše si ich odpočítať zo základu dane, prečo to nevyužiť? Využitie tejto možnosti nepredstavuje zbytočné administratívne a účtovné starosti, keďže na odpočítanie danej čiastky je potrené len predmetnú faktúru zaevidovať v účtovníctve, ako účtovný doklad.“

Myslite vopred.

Je však potrebné myslieť na to, že stravné lístky nie sú daňovo uznateľné za predchádzajúce obdobie. Na tento fakt upozorňuje Jozef Humeník: „Čo si mnohí neuvedomujú, je fakt, že stravné lístky sa nedajú uplatniť spätne. Často sa mi stáva, že klienti prídu v júli a chcú si tento nárok uplatniť dodatočne za celý prvý polrok a to už, žiaľ, nie je možné uznať za daňový výdavok.“

Preto je ideálne objednať si poukážky vopred na celý rok. Okrem už spomenutého ušetríte aj na manipulačnom poplatku či nákladoch spojených s doručovaním. Niet pochýb o ďalšom pluse – na pravidelný nákup lístkov každý mesiac sa dá ľahko zabudnúť, takto sa tomu vyhnete. V neposlednom rade treba spomenúť, že si zjednodušíte administratívu. Na rozdiel od zbierania a odkladania pokladničných dokladov za  každý obed si v prípade objednávania stravných lístkov naraz zaradíte do účtovníctva iba jednu faktúru.

Nákup stravných lístkov v dnešnej dobe nie je komplikovaný. Väčšina spoločností ponúka okrem klasických spôsobov aj možnosť online objednávky z pohodlia domova. Klienti majú rôzne preferencie aj čo sa týka úhrady a spôsobu doručenia lístkov. „Spoločnosť VAŠA Slovensko poskytuje svojim zákazníkom najširšiu sieť pobočiek vo všetkých 8 krajských mestách, kde si ich môžu osobne zakúpiť alebo iba vyzdvihnúť. Navyše tento rok môže 50 našich zákazníkov vyhrať stravné lístky v celkovej hodnote 1 500 eur,“ dodáva Peter Ovari.