Vyhlasujeme nový ročník projektu Dobrá duša za rok 2015.

Projekt DOBRÁ DUŠA sa už piaty ročník zameriava na podporu seniorského dobrovoľníctva. Našim cieľom je zviditeľniť prácu dobrovoľníkov – seniorov, ktorí chodia pomáhať iným seniorom do zariadení sociálnych služieb.

Pre klientov týchto zariadení nie je dôležitá len profesionálna zdravotná starostlivosť, ale je potrebné aj mať možnosť sa s niekým porozprávať, tráviť zmysluplne voľný čas, mať Dobrú Dušu, ktorá im pomáha a chápe ich, lebo je v podobnej situácií. Aj preto je rozvoj dobrovoľníctva v tejto sfére veľmi dôležitý. Chceme dobrovoľníkov motivovať, nájsť pozitívne príklady a najlepších z nich aj odmeniť titulom Dobrá duša i finančne. Rovnako, ako chceme odmeniť jednotlivcov, chceme odmeniť aj najlepšie domovy sociálnych služieb, ktoré dobrovoľníkom vytvárajú priestor na ich realizáciu.

Partneri projektu DOBRÁ DUŠA sú spoločnosť Hartmann – Rico a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kritéria pre kandidáta na titul DOBRÁ DUŠA sú jednoduché: dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace). Sám má byť v seniorskom veku, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb. Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať v polovici roku 2016.

Prihlášky do piateho ročníka projektu DOBRÁ DUŠA je potrebné odoslať do 31.3.2016. Do projektu sa môže kandidát prihlásiť sám alebo ho môže prihlásiť iná osoba či inštitúcia. Projekt je určený pre dobrovoľníkov jednotlivcov a  zariadenia sociálnych služieb. Pre všetkých ocenených sú pripravené odmeny. Všetko o projekte vrátane formulára prihlášky k nasledujúcemu ročníku nájdete na www.dobra-dusa.sk.

Pevne veríme, že sa do projektu opäť zapoja jednotlivci a inštitúcie a pomôžu nám zviditeľniť ľudí, ktorí sa aj napriek vyššiemu veku rozhodli pomáhať a rozdávať svojmu okoliu radosť a pomoc.