Trocha slušného správania za volantom cez sviatky môže toho veľa zmeniť.

Štúdia zistila, že agresívne správanie jedného vodiča na ceste vyvoláva dominový efekt, pretože ostatní vodiči sa začnú správať podobne. Zimné počasie, mokré a zľadovatené vozovky, tma a predvianočný zhon – behom nadchádzajúcich sviatkov čaká na vodičov viac ako dosť stresových situácií. Štúdia, ktorú na začiatku decembra spracovala Londýnska škola ekonómie a politických vied (London School of Economics and Political Science – LSE) s podporou výrobcu pneumatík Goodyear, odhalila jeden menej známy stresový faktor – dominový efekt vyvolaný správaním sa ostatných vodičov.

Agresívny alebo bojový spôsob jazdy stresuje ostatných vodičov, ktorí sa potom odreagujú na ďalších vodičoch a vytvárajú tak na ceste reťazec agresivity a nebezpečných dopravných situácií. Ohľaduplní vodiči pôsobia presne opačne a pomáhajú na cestách vytvárať bezpečnejšie a menej stresujúce prostredie.

Celkom 87 % z takmer deväť tisíc oslovených vodičov z pätnástich európskych krajín, vrátane Českej republiky, súhlasí s tým, že rozvážna a ohľaduplná jazda jedného vodiča môže prispieť k tomu, aby boli iní vodiči na svojej ceste tak isto ohľaduplnejší. Plných 55 % z nich je ochotných pripustiť, že keď ich pri jazde rozčuľuje alebo provokuje nejaký iný vodič, je najpravdepodobnejšie, že si neskôr vylejú zlosť na niekom ďalšom. Obyčajný malý dobrý skutok, alebo naopak prejav agresivity môžu rozpútať reťaz udalostí, ktorých výsledkom je buď príjemné a bezpečné, alebo naopak stresujúce a nebezpečné prostredie za volantom.

Odhliadnuc od faktorov, ako sú poveternostné podmienky alebo únava, aj vodiči v okoloidúcich vozidlách vytvárajú významný kontext, na ktorý v priebehu cesty reagujeme zodpovedajúcim spôsobom,“ konštatuje vedúci výskumného projektu, dr. Chris Tennant z LSE. „Keď sa delíme s inými vodičmi o miesto na ceste, často sa riadime logikou reciprocity. Pretože mnoho interakcií je len veľmi letmých, je táto reciprocita spravidla nepriama – reakcie sa často dočká až ďalší vodič, s ktorým sa stretneme. Výsledkom je potom onen dominový efekt v jazdnej dráhe.“

Kvôli správaniu ostatných vodičov môže každý začať šoférovať nebezpečnejšie.

Zatiaľ čo ostatné výskumy bezpečnosti cestnej premávky boli plným právom zamerané na identifikáciu špecifickej motivácie vodičov, ktorí majú sklony k nebezpečnému správaniu za volantom, nový výskum konštatuje, že je nevyhnutné všímať si i to, ako môže správanie iných vodičov priviesť k nebezpečnejšiemu spôsobu jazdy prakticky kohokoľvek – i keď by ho inak nik za problémového vodiča nepovažoval.

Vodičská etiketa je pre vodičov dôležitá,“ vysvetľuje Chris Tennant. Pri prehrávaní videozáznamov vzájomných reakcií vodičov na cestách väčšina opýtaných vodičov potvrdila, ako sú pre nich dôležité ďakovné posunky; len menej ako 10 % význam takéhoto spôsobu vyjadrenia vďaky spochybňuje. V rozhovoroch vodiči pripúšťajú, že keď niektorý z kolegov za volantom, naopak, ani neuzná za vhodné im poďakovať, zvyšuje to pravdepodobnosť, že oni sami budú v ďalšej dopravnej situácii konať menej ohľaduplne. Štúdia odhalila celý rad rôznych skutkov, ktorými si možno ostatných vodičov znepriateliť – od náhlej zmeny plánu na rušnej križovatke cez jazdu v tesnom závese a nesprávne používanie smeroviek, až po nedisciplinovanosť v diaľničnom pruhu. Vodiči v rozhovoroch potvrdili, že keď sa s nimi stretnú, sami potom tieto vzorce správania – i keď obvykle nevedome – uplatňujú rovnako a podieľajú sa tak na spustení dominového efektu negatívneho vzájomného pôsobenia.

Na cestu sa zriedkakedy pozerá ako na spoločenské prostredie a už vôbec nie ako na sociálne prostredie, v ktorom by sa mala uplatňovať dobrá výchova. Náš prieskum skutočne preukázal, že mnoho vodičov vníma ostatné vozidlá na ceste len ako anonymné stroje, nie ako dopravné prostriedky iných ľudských bytostí,“ dodáva Olivier Rousseau, viceprezident spoločnosti Goodyear pre oblasť osobných pneumatík v regióne Európa, Blízky východ a Afrika. „Vyzývame vodičov, aby si stále pripomínali, aký veľký dosah má ich správanie na správanie ostatných. Naša štúdia tvrdí, že agresívny a bojovný spôsob jazdy jedného vodiča môže spustiť reťaz reakcií medzi ostatnými a nakoniec vytvoriť potenciálne nebezpečnú situáciu alebo dokonca nehodu, zatiaľ čo pôvodca je už niekde úplne inde. Úlohou nás všetkých je, aby sme takýto dominový efekt na ceste pomáhali zastaviť,“ uviedol Rousseau.

Rôzne druhy bezohľadnosti:

„Je mnoho spôsobov, ako prejavovať za volantom nedostatok ohľaduplnosti: povýšene poučovať, súťažiť, kričať, prehnane gestikulovať, alebo zastrašovať a každý z nich dokáže eskalovať a prehlbovať bezohľadnú a potenciálne nebezpečnú vodičskú kultúru. Možností, ako byť za volantom zdvorilý a ohľaduplný je, naopak, len niekoľko, ale všetky sú veľmi účinné – pustiť iného vodiča na preplnenej komunikácii, pozrieť sa mu do očí a viditeľne mu poďakovať, keď on pustí nás, ospravedlniť sa, keď niekomu prekážame – to všetko premazáva kolesá ohľaduplnej vodičskej kultúry, z ktorej nakoniec vzájomne ťažíme všetci,“ uzavrel Chris Tennant.

Anketa bola zostavená tak, aby analyzovala vzájomné interakcie vodičov a ich prístup k ostatným kolegom za volantom, ale aj to, ako sa to všetko prejavuje na riskantnosti ich jazdy. Obsahovala kvalitatívne zisťovanie s využitím cieľových skupín a rozhovorov s vodičmi vo Veľkej Británii a v Taliansku a kvantitatívne online vypĺňanie dotazníka takmer 9 000 vodičov celkovo z pätnástich krajín (Belgicka, Českej republiky, Nemecka, Francúzska Talianska, Holandska, Poľska, Rumunska, Ruska, Švédska, Turecka, Slovinska, Španielska, Spojeného kráľovstva a z Rakúska).