Najvýkonnejšie rýchly reaktor dodal do siete prvej elektrinu.

Na reaktore BN-800 v ruskej Belojarskej jadrovej elektrárni sa začalo energetické spúšťanie. Do rozvodnej siete tak začali prúdiť prvé kilowatthodiny elektriny vyrobenej týmto reaktorom, a to vďaka štiepeniu uránu pomocou rýchlych neutrónov. Ide o poslednú fázu spúšťania a testovania jadrového bloku pred tým, ako bude oficiálne vyhlásený za komerčne prevádzkovaný.

Spúšťanie reaktora BN-800 má význam nielen pre spoločnosť Rosenergoatom, ktorá ho bude prevádzkovať, pre korporáciu Rosatom, ktorá tak rozširuje svoje skúsenosti s technológiami rýchlych reaktorov, ale aj pre celý svet. Pôjde totiž o najvýkonnejší prevádzkovaný rýchly energetický reaktor. Ide o posledný stupeň vývoja reaktorov radu BN, ktorý má byť v polovici budúceho desaťročia zavŕšený komerčným reaktorom BN-1200.

Spoločne s reaktorom BN-350, ktorý bol postavený v kazašskom Aktau, aby tam desiatky rokov vyrábal elektrinu a odsoľoval morskú vodu pre priemysel a domácnosti, a svojím belojarským predchodcom BN-600, slúži reaktor BN-800 pre postupné odladenie technológií sodíkom chladených reaktorov. Podobný vývoj prebieha aj vo Francúzsku, Spojených štátoch a Japonsku, avšak väčšina z tamojších sodíkových reaktorov je dlhodobo odstavená alebo sú okolo ich ďalšej prevádzky otázniky. Po uvedení reaktora BN-800 do komerčnej prevádzky pôjde o najvýkonnejší prevádzkovaný rýchly reaktor na svete.

„Predchádzajúci energetický blok s reaktorom podobného typu bol uvedený do prevádzky pred 35 rokmi. Išlo o BN-600, tretí blok Belojarskej jadrovej elektrárne. Reaktor BN-800 bol postavený za úplne iných podmienok a jeho spustenie považujem za mimoriadny úspech, ktorý bol v tomto smere zaznamenaný. Podiel na ňom náleží ako projektantom, staviteľom, montážnym závodom, výrobcom, tak aj údržbárom a obsluhe,“ povedal Andrej Petrov, generálny riaditeľ Rosenergoatomu.

Reaktor BN-800 začal dodávať elektrinu do siete 10. decembra. Aby to bolo možné dosiahnuť, išiel reaktor na 25% svojho nominálneho výkonu, ktorý činí 864 MWe, pričom turbína K-800-130 / 3000 sa roztočila s frekvenciou 3000 otáčok za minútu. Elektrogenerátor sa synchronizoval s prenosovou sieťou a výkon reaktor mohol byť následne zvýšený na 35%.

„Bola zahájená nová etapa životného cyklu tejto jadrovej elektrárne. Ale neznamená to, že by tým bolo spúšťanie dokončené, najskôr musíme výkon postupne zvýšiť na 50%, sledovať parametre elektrárne počas skúšobnej prevádzky za zníženého výkonu a až potom budeme môcť dosiahnuť plného výkonu. Takže máme pred sebou ešte veľa práce, avšak najvýznamnejší míľnik už máme za sebou,“ priblížil priebeh spúšťanie Ivan Sidorov, riaditeľ Belojarská jadrovej elektrárne.

Reaktor BN-800 má tiež zásadný význam pre uzatváranie palivového cyklu. Bude používať jadrové palivo MOX (z angl. Mixed oxide fuel), ktoré je vyrábané s využitím použitého paliva z tlakovodných reaktorov. Bude teda obsahovať zmes oxidu uraničitého a plutónia.

K prednostiam rýchlych reaktorov patrí predovšetkým to, že dokážu energeticky využiť aj ďalšie nuklidy oproti klasickým tlakovodný reaktorom (vrátane plutónia, uránu 238 a niektorých štiepnych produktov s veľmi dlhým polčasom rozpadu).

Zostane tak podstatne menší objem rádioaktívneho odpadu, ktorý bude potrebné izolovať od životného prostredia, a to len niekoľko storočí na rozdiel od desaťtisíce rokov, ktoré sú potrebné v prípade použitého paliva z tlakovodných reaktorov.