Hranice pre liečbu psoriázy sa posúvajú. Nová biologická liečba je dostupná už aj na Slovensku.

Od 1. decembra 2015 je aj na Slovensku pre dospelých pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou dostupná nová biologická liečba, ktorá posúva doterajšie hranice úspešnosti liečby tohto  ochorenia. Súčasne s uvedením nového biologického lieku od spoločnosti Novartis na Slovensku došlo v rámci EU na  základe odporúčania Výboru Európskej liekovej agentúry (EMA) pre humánne lieky ku schváleniu využitia tohto lieku aj na liečbu ankylozujúcej spondylitídy a psoriatickej artritídy.

Od 1. decembra 2015 bude na Slovensku pre dospelých pacientov so stredne závažnou a závažnou ložiskovou psoriázou dostupná nová biologická liečba, ktorá patrí do skupiny plne humánnych monoklonálnych protilátok s nových mechanizmom účinku pôsobiacim cielene proti interleukínu (IL)-17A .

Táto liečba umožňuje väčšine pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou dosiahnuť takmer úplné vyčistenie kože (odpoveď na liečbu PASI 90 až 100).

Zaujímavé klinické výsledky je s novým biologickým liekom možné dosiahnuť aj v liečbe ďalších dvoch autoimunitných zápalových ochorení: ankylozujúcej spondylitídy a psoriatickej artitídy.

Psoriáza patrí medzi najčastejšie dermatologické diagnózy, ročne sa do ambulancií kožných lekárov na Slovensku s touto diagnózou dostane približne 60 tisíc pacientov. Psoriáza sa prejavuje primárne na koži, ale často bývajú postihnuté aj nechty, kĺby alebo sliznice.

Keďže ide o chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa nedá sa úplne vyliečiť, je hlavnou snahou lekárov pomôcť pacientom čo najviac zmierniť príznaky ich ochorenia. Cieľom liečby je teda zmiernenie príznakov ochorenia do takej miery aby mal pacient na koži čo najmenej zapálených, olupujúcich sa bolestivých ložísk.

Na označenie závažnosti psoriázy u pacienta sa štandardne používa tzv. index PASI (Psoriasis Area Severity Index). Index PASI označuje závažnosť príznakov psoriázy ako je začervenanie, zhrubnutie a olupovanie  lézií a rozsah postihnutia jednotlivých častí tela. Úspešnosť liečby sa vyjadruje tzv. odpoveďou PASI, ktorá vyjadruje mieru zlepšenia klinických príznakov u konkrétneho pacienta. Donedávna sa za štandard úspešnosti liečby považovala odpoveď PASI 75, ktorá vyjadrovala situáciu kedy pacient dosiahol 75 % zlepšenie pôvodného postihnutia kože.

V súčasnosti sa za nový štandard úspešnosti liečby považuje dosiahnutie odpovede na úrovni PASI 90 až 100, čiže úplné alebo takmer úplné vyčistenie kože (vymiznutie zápalových ložísk). Práve takúto úspešnosť je možno dosiahnuť s novou biologickou liečbou, ktorá je dnes pre pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou dostupná už aj na Slovensku.

Aj ďalšie diagnózy.

Európska lieková agentúra (EMA) schválila využitie tohto biologického lieku aj pre liečbu ´Dalších autoimunitných zápalových ochorení : ankylozujúcej spondylitídy (AS) a psoriatickej artritídy (PsA).

AS a PsA sú autoimunitné zápalové ochorenia chrbtice a kĺbov, ktoré v Európe postihujú približne 5 miliónov ľudí. Ak sa účinne neliečia, spôsobujú tieto ochorenia nevratné poškodenie chrbtice a kĺbov, celoživotnú bolesť a invalidizáciu postihnutých pacientov. Nové možnosti liečby sú v prípade obidvoch ochorení naliehavo potrebné, nakoľko v súčasnosti až 40 % pacientov nedostatočne reaguje na existujúce spôsoby liečby.

Nová biologická liečba pomáha pacientom s AS a PsA významne znížiť bolestivosť ale tiež prináša šancu zastaviť progresiu ochorenia. Liek má potenciál stať sa novým štandardom v starostlivosti o tieto časté zápalové ochorenia.

Čo je psoriáza?

Psoriáza (lupienka) je časté, geneticky podmienené, chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť, ale jeho prejavy sa dajú výrazne potlačiť. Lupienka postihuje až 3% svetovej populácie. Prejavuje sa typickými ostro ohraničenými zapálenými ložiskami na koži, ktoré sú pokryté striebristo bielymi ľahko sa olupujúcimi šupinami. Kožné prejavy sú často sprevádzané svrbením a bolestivosťou. Okrem kože môžu byt postihnuté aj nechty, kĺby a sliznice. Svetová zdravotnícka organizácia WHO v roku 2014 zaradila psoriázu medzi závažné chronické neprenosné ochorenia.

Ankylozujúca spondylitída (AS).

AS je bolestivé, postupne sa rozvíjajúce chronické ochorenie spôsobené zápalovým postihnutím chrbtice. Až v 70 % prípadov dochádza u pacientov s ťažkou AS v priebehu 10 až 15 rokov trvania ochorenia popri zápale aj k zrastaniu stavcov, čo výrazne znižuje mobilitu a kvalitu života týchto pacientov. AS sa vyskytuje u približne 1,78 mil. ľudí v Európe a postihuje prevažne mladých mužov (v priemere okolo 25. roku života), ženy sú postihnuté v menšej miere.

Psoriatická artritída (PsA)

PsA je chronické zápalové ochorenie kĺbov, ktoré u približne 30 % pacientov sprevádza autoimunitné ochorenie kože, známe ako psoriáza. Niekedy sa môže objaviť aj bez typických kožných príznakov psoriázy. Je to bolestivé a pohyb obmedzujúce ochorenie kĺbov, ktoré významne znižuje kvalitu života.