Firmy sú menej disciplinované pri platení faktúr než súkromní zákazníci.

Firemní zákazníci si dávajú na čas, kým splatia svoje faktúry. Zákazníci v súkromnom sektore sú disciplinovanejší. Podľa EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2015 bola priemerná lehota uskutočnených platieb medzi B2B zákazníkmi 38 dní. Naproti tomu v súkromnom B2C segmente dochádza k zaplateniu v priemere už v 26 dni od vystavenia faktúry.

Rozdiel je aj medzi krajinami východnej a západnej Európy. Firmy v krajinách ako Nemecko, Rakúsko, Belgicko, Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko zaznamenali priemernú lehotu splatenia svojich záväzkov 35 dní.

Ruské, poľské, slovenské, bulharské, rumunské, grécke či maďarské podnikateľské subjekty zas uhrádzajú svoje faktúry v priemere až o 40 dní. Reprezentatívna EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015 bola zostavená na základe odpovedí 2 800 respondentov na rozhodovacích pozíciách z uvedených 13 európskych krajín. Ak sa pozrieme konkrétne na podnikateľov zo Slovenska, skončili presne na úrovni priemeru východnej Európy – platby o 40 dní od vystavenia faktúry. Dlhšie priemerné platobné lehoty majú už len ruské spoločnosti (41 dní) a grécke (51). Najlepšie na tom sú Maďari (33 dní) a Poliaci (35). Varovným je ešte ďalší fakt, čo sa týka Slovenska: Väčšina uhradených faktúr je až po 40 dňoch (61 %).

„Napriek týmto výsledkom treba konštatovať, že globálne dochádza k ozdravovaniu podnikateľského prostredia. Firmy dosahujú väčšiu likviditu a sú schopnejšie splácať svoje dlhy aj kvôli poklesu úrokových sadzieb. Možno preto očakávať, že v najbližšej dobe sa zlepší aj ukazovateľ priemerných lehôt na zaplatenie faktúr firemnými zákazníkmi,“ uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti venujúcej sa manažmentu pohľadávok EOS KSI Slovensko.

Príčiny meškajúcich platieb sú rozdielne v prípade B2B a B2C sektora. Firemní zákazníci ako najčastejší dôvod uvádzajú problémy s nedostatočne plynulým cash flow a rovnaká bola situácia aj vlani (oba roky 52 %). V súkromnom segmente zas v aktuálnom roku dominuje nezamestnanosť ako dôvod neskorého splácania faktúr. Tá pritom poskočila až na 49 % z celkových odpovedí respondentov – na porovnanie v minulom roku to bolo len 22 %.

Najčastejšie uvedené príčiny meškajúcich platieb B2B:

Podľa výsledkov prieskumu za rok 2015 pritom v Európe celoplošne dochádza k znižovaniu termínov splatnosti faktúr. V porovnaní s rokom 2014 tento údaj klesol o 4 dni na úroveň 38 (v segmente B2B, teda podnik – podnik). Najviac sa darilo Španielsku, ktoré za posledný rok dokázalo znížiť priemernú dobu splatnosti vystavovaných faktúr až o 19 dní, z priemerných 64 dní v roku 2014 na súčasnú úroveň 45 dní.

Celkovo za Európu sa na základe EOS štúdie za rok 2015 dá konštatovať, že platobná morálka sa zlepšila. Zákazníci platia faktúry načas v 78 percentách prípadov, vlani to bolo 75 percent.

Pozn.: EOS štúdia „European Payment Practices“ za rok 2015; Respondenti: B2B a B2C segment B2B – Business to Business (podnik – podnik); B2C – Business to Customers ( podnik – zákazníci)

.