Študenti sa vo firmách zoznamujú s možnosťami uplatnenia na poli vedy.

 Bratislave sa práve rozbieha štvrtý ročník projektu „Veda má budúcnosť“, ktorý sa snaží zvýšiť popularitu prírodovedných a technických odborov medzi študentmi stredných škôl. Iniciatíva reaguje na trend dlhodobo nízkeho záujmu o prírodovedné a technické odbory u mladých ľudí a usiluje sa v nej o zmenu vnímania vedy ako nudnej teórie. Deje sa tak formou návštev študentov vo firmách pôsobiacich na poli vedy, formou diskusií s odborníkmi a personalistami, ale aj prostredníctvom prezentácií vlastných projektov študentov vo vedeckej súťaži.

Program vznikol pred piatimi rokmi na základe dlhodobých prognóz, z ktorých vyplýva, že záujem žiakov o prírodovedné a technické odbory je výrazne menší ako o humanitné a ekonomické odbory. „To firmám pohybujúcim sa v týchto odboroch robí vrásky, môžu sa do budúcna potýkať s nedostatkom kvalitných odborníkov“, uviedol koordinátor projektu Radim Zabadal z občianskeho združenia AISIS, ktoré projekt riadi a koordinuje. Na Slovensku sa hlavným partnerom projektu stala spoločnosť Bayer, významný hráč na poli farmácie a chémie, ktorá program realizuje ako jednu z kľúčových aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem. K dnešnému dňu oslovila iniciatíva viac ako 300 študentov a 15 učiteľov zo 6 škôl. Napriek tomu v nej nejde o kvantitu. Dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu so školou prostredníctvom niekoľkých stretnutí s danou triedou v rámci školského roku, aby bol efekt a prínos pre študentov čo najväčší.

Z vyhodnotenia minulého ročníka vyplynulo, že všetci opýtaní študenti program vnímajú ako „výborný“ alebo „veľmi dobrý“. Učitelia vidia hlavný prínos programu rovnako – predovšetkým v „poskytnutí praktického vhľadu do sveta práce a v získaní zručností, ktoré žiakom pomôžu pri hľadaní zamestnania.“ „Výborné, pretože sa snažíte mladú generáciu aspoň priblížiť k ozajstnej vede okolo nás, pričom o niektorých i tak ešte ani netušíme“, hodnotí účasť v projekte študentka 3. ročníka strednej veterinárnej školy v Bratislave.

V rámci programu bol tento rok spustený už 3. ročník študentskej súťaže s názvom Veda očami mladých, kam žiaci a študenti prihlasovali svoje vlastné projekty na podporu vedy. Projekty ohodnotila odborná porota a následne prebehlo slávnostné vyhlásenie s oceneniami na pôde Slovenskej Akadémie Vied. Medzi nominovanými sa objavil napríklad projekt študentov Gymnázia A. Einsteina získavajúci energiu z hluku, či projekt študentov chemickej školy na zisťovanie prítomnosti karcinómu v ľudskom tele. Víťazstvo v súťaži obdržal projekt študentov veterinárnej školy na inováciu umelého dokrmovania mláďat pomocou prístroja, ktorý simuluje telo matky. Ďalšie kolo súťaže bude vyhlásené na jar 2015. Okrem toho, sa organizátori projektu chystajú v novembri na stretnutie popularizátorov vedy, ktoré organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR.

Program je otvorený ďalším záujemcom zo strany škôl a firiem, prihlásiť sa je možné na webovej stránke: www.vedamabuducnost.sk alebo na Facebooku.