Radim Grebeníček.

Radim Grebeníček má 44 rokov, pôsobí striedavo v Uherskom Hradišti, Znojme a Prahe. Venuje sa individuálnej i skupinovej terapeutickej praxi a pôsobí ako psychológ a mentor v HC Orli Znojmo (medzinárodná EBEL liga).

Vo svojej praxi vychádza z nových objavov epigenetiky, neurovedy a integrálnej psychológie, ktorú taktiež lektoruje. V minulost prevádzkoval prírodnú lekáreň ponúkajúcu medikamenty tradičnej čínskej medicíny, indickej ayurvédy, indiánskej medicíny a európskeho herbalismu. Založil a viedol experimentálny projekt – centrum zdravia Elementa v Uherskom Hradišti ako projekt s využitím integrálnej medicíny v prepojení so vzdelávacími programami.

Je absolventom Univerzity Novej doby v Prahe, ktorá sa snaží spájať najdôležitejšie objavy modernej fyziky a biológie s humanistickými vedami, prislúchajúcimi náboženstvami, umením a základnými poznatkami najstarších civilizácií do integrálneho pohľadu na vesmír i psyché jednotlivca. V Čechách a na Slovensku vedie vzdelávacie semináre na tému Liečba alergie a autoimunitných ochorení.