MasterCard spúšťa Safety Net, riešenie na ochranu pred kybernetickými útokmi.

Spoločnosť MasterCard oznámila uvedenie nástroja Safety Net pre európsky bankový trh. Safety Net je globálny nástroj, ktorý znižuje účinok kybernetických útokov na banky a platobné terminály. Je navrhnutý tak, aby využíval silu globálnej siete MasterCard a dokázal identifikovať neobvyklé správanie a potenciálne útoky – často ešte skôr, ako sa to banky či majitelia terminálov dozvedia.

Pre spotrebiteľov z celého sveta je najdôležitejšou vecou pri nakupovaní bezpečnosť a ochrana ich platieb. To je dôvod, prečo sa MasterCard na túto problematiku zameral. Spoločnosť má rad nástrojov, pomocou ktorých zaisťuje bezpečnosť v spolupráci s bankami, maloobchodníkmi a spotrebiteľmi.

„Safety Net je posledný zo silného radu sieťových obranných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii bankám v boji proti kybernetickým útokom. S nástrojom Safety Net sme schopní preverovať miliardy transakcií dvadsať štyri hodín denne, sedem dní v týždni a chrániť banky proti udalostiam v podobe zneužitia alebo vyprázdnenia účtov,“ uviedol Ajay Bhalla, prezident divízie Enterprise Security Solutions, MasterCard.

MasterCard automaticky zapíše banky do tejto ochrannej služby pomocou najnovších bezpečnostných nástrojov. Safety Net pokrýva priebeh všetkých debetných, kreditných a obchodných transakcií MasterCard, Maestro a Cirrus a tiež je automaticky integrovaný do globálnej platobnej siete MasterCard.

Safety Net je vonkajšia vrstva zabezpečenia doplňujúca už existujúce nástroje ochrany bánk, ktorá bez narušenia pôvodných inštalácií, zaistí novú úroveň ochrany platobného systému. Tento nástroj sleduje rôzne kanály a zemepisné oblasti a poskytuje najvhodnejšiu úroveň podpory pre každý trh a partnerov pomocou sofistikovaných algoritmov. Safety Net je ďalším pokročilým nástrojom MasterCard v oblasti bezpečnosti a ochrany platieb.

Vďaka svojmu celosvetovému pohľadu na odvetvie platobných transakcií môže MasterCard identifikovať potenciálne nebezpečné podvody v reálnom čase a urobiť cielené opatrenia na zabezpečenie ochrany menom banky. Tým je napríklad poskytnutie selektívneho povolenia kontroly, aby mohla byť blokovaná konkrétna transakcia na základe viacerých kritérií.

„Bezpečnosť a zabezpečenie sú pre MasterCard hlavnou prioritou. Zaviazali sme sa byť vždy o krok vpred pred podvodníkmi. Pre našich klientov stále inovujeme technológie, vďaka ktorým odhaľujeme a predchádzame pokusom o podvod a zároveň na nich okamžite reagujeme,“ doplnil Bhalla.

Ako líder v oblasti zabezpečenia platieb sa MasterCard zameriava na to, aby transakcie a platobná sieť boli bezpečné pre všetky zúčastnené strany systému. MasterCard vybudoval novú generáciu nástrojov a služieb, ktoré sú schopné reagovať na vývoj internetových hrozieb. Bezpečnosť nie je samostatná funkcia, ale je začlenená do všetkého, čo MasterCard robí od samého začiatku. Teda vždy, keď vytvára nové technológie alebo k ochrane vlastných vnútorných sietí.