Zvládnite syndróm vyhorenia s liečivou rastlinou moringa.

Máte pocit, že vám na chrbát dýcha syndróm vyhorenia? Všetko sa zrazu na vás sype? Obrňte sa proti jeho príznakom liečivou rastlinou moringa.

Proti syndrómu vyhorenia pomáha Moringa Caribbean.

Príznakmi syndrómu vyhorenia sú vyčerpanie, poruchy spánku, podráždenosť, depresívne nálady, bolesť hlavy, nepokoj, letargia, strata odolnosti voči infekciám a strata záujmu o činnosť, ktorú človek vykonáva.

Mnoho ľudí považuje syndróm vyhorenia za výhradne psychickú záležitosť. Menej sa už hovorí o fyzických príčinach tohto stavu. Naše zdravie sa začína v bunke. Ak bunke chýbajú určité živiny, mozog nemôže fungovať optimálne a ľahko sa preťaží.

Príčinou sú voľné radikály.

Príčinou syndrómu vyhorenia je nerovnováha medzi prijatou a vynaloženou energiou. Základom „výroby“ energie v ľudskom organizme sú mitochondrie.  Bez mitochondrií by neexistoval žiadny život, a bez funkčných a účinných mitochondrií žiadna životná energia. Pri chronickom nedostatku energie v bunke máme pocit únavy a vyčerpanosti. Spôsobujú to voľné radikály vznikajúce počas spotreby energie. Ich výskyt narastá priamo úmerne s prepracovanosťou a pretrvávajúcim stresom, keď si odmyslíme ďalšie vplyvy ako znečistené životné prostredie, rôzne zápaly, vplyv fajčenia alkoholu atď. Telo chráni pred týmito útokmi vitamín C, selén, vitamín E, beta-karotén, zinok, koenzým Q, aminokyseliny na báze mangánu a síry, polyfenoly, glutatión, proteín zložený z aminokyselín. Všetky tieto základné stopové prvky nachádzame v moringe, preto slúži ako vynikajúci prostriedok proti syndrómu vyhorenia.

Liečivá rastlina budúcnosti.

Zoznam ďalších látok, ktoré karibská moringa obsahuje a spôsob akým bráni príznakom syndrómu vyhorenia by zabral veľa stránMoringa natural a pomleta+ časopisu. Treba uviesť že podľa výskumu lieči až 300 rôznych ochorení. A niektorí vedci o nej hovoria ako o rastline budúcnosti. Je považovaná za „najdôležitejšiu rastlinu v dejinách ľudstva“. Jej listy obsahujú vo vysokých koncentráciách všetky živiny, ktorých nedostatkom trpia ľudia s nesprávnou alebo nedostatočnou výživu.

Najkvalitnejšia moringa.

Európa sa už presvedčila, že nie je jedno, odkiaľ moringa pochádza. Vďaka dostatku potrebnej vlahy sa výnimočne dobre darí moringe v karibskej oblasti. Preto Moringa Caribbean patrí medzi najkvalitnejšie, najobľúbenejšie a zároveň zdravotne najbezpečnejšie. Naopak, lacné produkty zvyčajne z afrických oblastí sa ukázali ako menej spoľahlivé. V niektorých prípadoch mohli užívatelia pocítiť aj nevoľnosť. Laboratórne testy preukázali, že dodávky moringy z Afriky často obsahujú množstvo nebezpečných plesní, ktoré vznikajú ako dôsledok nesprávneho skladovania, nešetrného pestovania a nedodržiavania hygienických opatrení pri jej spracovaní. Moringu si u nás môžete najčastejšie zakúpiť vo forme kapsulí. Viac informácií o účinkoch Moringy Caribbean proti syndrómu vyhorenia nájdete na https://www.moringacaribbean.sk/index.php?route=blog/index&id=59

Súťažná otázka:

Koľko antioxidantov obsahuje produkt Moringa? Viac informácii nájdete na: www.moringacaribbean.sk

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 28. septembra 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Moringa”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 29. septembra 7. októbra 2015 . – za oneskorenie vyhlásenia sa vám ospravedlňujeme.

Dvaja z vás získajú tento produkt.

Výhercovia:

  1. Zuzana Pechacová, Komárno
  2. Tibor Benkovics, Galanta
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.