Zdravie močových ciest.

Jeseň je tu a teplé slnečné počasie je už dávno minulosou. Chladné rána aj večery, a čoraz častejšie aj sychravé dni, prinášajú aj rôzne nepríjemné prechladnutia, nádchy a iné vírusové či bakteriálne ochorenia. S prechladnutím niekedy môže ísť „ruka v ruke“ aj zápal močových ciest. Ako naňho?

Už pri prvých príznakoch si naordinujte špeciálny prípravok na zápal močových ciest a ve¾a pite, aby sa škodlivé baktérie z močových ciest rýchlo vyplavili von. Vyskúšajte napríklad výživový doplnok s obsahom monosacharidu D-manóza Uroval D-manosa od spoločnosti Valosun. Unikátny prípravok obsahuje vysokú dávku 100% bioaktívneho monosacharidu D-manóza, ktorý nie je pre organizmus cudzí, pretože sa v ňom prirodzene vyskytuje. Taktiež ho nájdete v niektorých druhoch ovocia, bobú¾ a rastlín. Po požití je D-manóza prakticky nemetabolizovaná, ľahko sa vstrebáva do krvi a z nej je filtrovaná obličkami do moču, kde účinne usktočňuje svoje poslanie – zabraňuje baktériám Escherichia coli prichytáva sa na povrch stien močových ciest, a tak ich pomáha udržiava zdravé. Práve tieto baktérie totiž patria k hlavným pôvodcom infekcií močových ciest. Je vo forme vrecúšok s práškom, z ktorého sa pripravuje účinný nápoj, ktorý je bez chuti alebo môže by mierne sladkastý. Aj táto forma nápoja napomáha dodržiava zvýšený pitný režim. Prípravok je vhodný už pre deti od 3 rokov a môžu ho užíva aj tehotné a dojčiace ženy. Viac na www.valosun.com.

Súťažná otázka:

Koľko vrecúšok s účinným práškom obsahuje prípravok Uroval D-manosa?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 25. októbra 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Uroval D-manosa”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 26. októbra 2015.

Traja z vás majú možnosť vyhrať balíček od spoločnosti Valosun. Správnu odpoveď nájdete aj na www.valosun.com.

Výhercovia:

  1. Vladimír Sluka, Bratislava
  2. Jozef Šverák, Moča
  3. Anna Ondrušová, Topolčany
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.