Zamestnávatelia hlásia stabilné, opatrne optimistické náborové plány na 4Q tohto roku.

Slovenskí zamestnávatelia očakávajú na štvrtý štvrťrok 2015 povzbudzujúce náborové prostredie. 14 % zamestnávateľov očakáva nárast počtu pracovných síl, 7 % predpovedá ich zníženie a 79 % zamestnávateľov nepredpokladá žiadne zmeny. Hodnota Čistého indexu trhu práce pre Slovenskú republiku je teda +7 %.

Porovnanie podľa odvetví

Zamestnávatelia v piatich z 10 odvetví očakávajú v štvrtom štvrťroku pozitívne náborové prostredie. Najsilnejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia v odvetví Spracovateľský priemysel (+24 %). Stabilný dopyt odráža čistý index trhu práce v odvetviach Doprava, skladovanie a komunikácie (+13 %) a Financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby podnikom (+12 %). Pokles náborových aktivít hlásia predovšetkým zamestnávatelia v odvetviach Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (-13 %) a Ubytovanie a stravovanie (-7 %). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom zamestnávatelia v ôsmich z desiatich odvetví hlásia oslabenie náborových plánov, najmä v odvetví Poľnohospodárstvo, poľovníctvo, lesníctvo a rybolov (o 16 percentných bodov). Mierny nárast očakáva Doprava, skladovanie a komunikácie (o 2 percentné body). V medziročnom porovnaní hlási významné zlepšenie Spracovateľský priemysel – o 15 percentných bodov.

Porovnanie podľa regiónov

Zamestnávatelia v troch zo štyroch regiónov predpovedajú na nasledujúci štvrťrok pozitívne náborové prostredie. Najsilnejší trh práce sa očakáva na Západnom Slovensku (+13 %) a v Bratislave (+10 %). Zamestnávatelia na Východnom Slovensku očakávajú slušné náborové prostredie (+4 %) a Index na Strednom Slovensku je utlmený (0 %). Oproti minulému štvrťroku náborové plány poklesli vo všetkých štyroch regiónov, predovšetkým na Východnom Slovensku (o 8 percentných bodov). V medziročnom porovnaní sa náborové plány zlepšili v troch regiónoch, najmä na Západnom Slovensku a v Bratislave (o 9 percentných bodov), no poklesli na Strednom Slovensku o 2 percentné body.

Porovnanie podľa veľkosti podnikov

Zamestnávatelia v dvoch zo štyroch kategórií podnikov očakávajú v nasledujúcom štvrťroku nárast počtu pracovných síl. Najaktívnejšie náborové prostredie sa opäť očakáva vo veľkých podnikoch s viac než 250 zamestnancami (+31 %). Zamestnávatelia v stredne veľkých podnikoch s 50 – 249 zamestnancami očakávajú negatívne náborové plány (-1 %), rovnako ako malé podniky s 10 – 49 zamestnancami (-3 %). Mikropodniky s menej než 10 zamestnancami hlásia opatrne optimistický Index v hodnote +2 %. Oproti minulému štvrťroku sa náborové plány zlepšili o 3 percentné body vo veľkých podnikoch, no vo zvyšných troch kategóriách poklesli, hlavne v stredných (o 13 percentných bodov) a v malých podnikoch (o 12 percentných bodov). V medziročnom porovnaní sa Index významne zlepšil vo veľkých podnikoch (o 15 percentných bodov), no zamestnávatelia v stredných podnikoch hlásia pokles o tri percentné body.

Globálny pohľad

V 36 zo 42 skúmaných krajín a oblastí sa uchádzači o zamestnanie stretnú s rôznou mierou pozitívnych náborových aktivít. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány zosilneli v 15 krajinách, no poklesli v 20. V medziročnom porovnaní sa náborové prostredie zlepšilo v 16 krajinách a oblastiach a zoslablo v 21. Najoptimistickejšie náborové plány hlásia zamestnávatelia v Indii, na Taiwane, v Japonsku, Spojených štátoch a Rumunsku. Najslabšie a jediné negatívne hodnoty Indexu hlási Brazília, Taliansko, Francúzsko, Grécko a Fínsko.