Začiatky písania a kreslenia.

Už malým deťom predkladáme rôzne písacie a kresliace potreby, keďže to patrí k ich správnemu rozvoju. V prvom rade je však dôležité mať vždy na mysli bezpečnosť dieťaťa. Preto volíme také výrobky, ktoré nemajú ostrý hrot alebo drobné súčasti, ktoré by mohlo dieťa prehltnúť.

Aby sme viedli deti k správnemu úchopu, je vhodné voliť písacie potreby s ergonomickou úchopovou zónou, čo znamená, že v hornej tretine je umiestnený tzv. trojuholníkový tvar. Ten poskytuje tri plochy pre správne držanie. Je však nutné upozorniť, že ani tento ERGO tvar nezaručí správnu techniku písania. K jej nácviku je treba dieťa vedome viesť už v materskej škole a aj doma. Ideálne od chvíle, kedy písacie a kresliace potreby berie do ruky prvýkrát a začína tak s prvým kreslením – obyčajne medzi 2. a 4. rokom.

K rozvoju správnych písacích návykov slúži nácvikový adaptér, ktorý sa umiestni napríklad na značkovače Mini Colours od spoločnosti Centropen a vytvorí tak dokonalú pomôcku pre cvičenie správnej grafomotoriky predškolských detí alebo poslúži ako pomôcka pre deti s ťažkosťami pri písaní. Sada obsahuje 8 farebných značkovačov a 4 nácvikové adaptéry.

Viac na www.centropen.sk,alebo na www.akospravnepisat.sk.

.