SWAN pokrýva vlastnou mobilnou sieťou 40 percent obyvateľstva SR.

Štvrtý mobilný operátor SWAN k dnešnému dňu pokrýva svojou mobilnou 4G sieťou viac ako 40 percent populácie Slovenska, čím splnil ďalšiu z podmienok, na ktorú sa viaže povinnosť ostatných troch mobilných operátorov poskytovať službu národného roamingu zakotvenú v individuálnych povoleniach na používanie frekvencií, ktoré boli pridelené spoločnostiam Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, a.s. a O2 Slovakia, s.r.o. v aukcii v roku 2013.

Aktuálne sú služby štvrtého mobilného operátora SWAN prostredníctvom jeho vlastnej siete dostupné vo viac ako šesťdesiatich mestách, v ktorých jeho zákazníci môžu využívať služby internetového pripojenia s vysokou prenosovou rýchlosťou.

Štvrtý mobilný operátor SWAN začal v riadnej prevádzke odoberať službu národného roamingu, čo mu umožňuje kontinuálne poskytovať svoje služby na celom území Slovenskej republiky.