Svetový týždeň zelených budov.

Zelené budovy znižujú spotrebu energií a emisie, šetria vodu, znižujú množstvo odpadu, a tiež poskytujú zdravšie miesto pre život a prácu nás všetkých. Pozitívne zmeny vo forme výstavby zelených budov sú tými, ktoré tento rok ženú vpred aj celosvetové podujatie – Svetový týždeň zelených budov. Tretí septembrový týždeň (21.9. – 25.9.2015) sa Slovenská rada pre zelené budovy zapojí do tohto prestížneho podujatia už po piaty raz.

Svetový týždeň zelených budov je príležitosťou na celosvetovú spoluprácu s cieľom demonštrovať a intenzívne komunikovať potenciál a výhody zelených budov a ich aktuálny stav na trhu. Podľa štúdie Svetovej rady pre zelené budovy (World Green Building Council, WGBC) totiž vyplýva, že zelené budovy majú pozitívny vplyv na zdravie, pracovnú pohodu a produktivitu užívateľov kancelárií v zelených administratívnych centrách. Nehovoriac o finančnom prínose produktívneho a spokojného zamestnanca.

Už tradične sa táto akcia koná tretí septembrový týždeň a po piaty raz sa ho zúčastnia aj partneri Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC). „Participácia na tejto aktivite predstavuje ďalší nástroj, ako možno poukázať na vysoký prínos výstavby zelených budov na životné prostredie a kvalitu nášho života. Hnacia sila pozitívnych zmien, ako hovorí samotný názov tohto ročníka, sa pretavila do nášho úsilia podporiť rozvoj udržateľnej výstavby na Slovensku,“ vysvetľuje Ladislav Piršel, výkonný riaditeľ SKGBC.

Tému prínosu zelených budov na zdravie zamestnancov a vplyv zelených budov na životné prostredie otvoria v rámci týždňa zelených budov aj študenti stredných škôl, ktorí sa 25.9.2015 spoločne zúčastnia na GREEN DAY, druhom ročníku zábavno-vzdelávacieho dňa študentov stredných škôl. Ten sa bude konať medzi 9:00 – 15:00 hod v bratislavskom nákupnom centre Avion Shopping Park. „Keď študenti a vyučujúci trávia príliš dlhý čas v nevyvetranej miestnosti, začnú pociťovať únavu a bolesti hlavy. Aby predišli takýmto javom, musia sa zamerať na dostatočné a časté vetranie. Jednej triede vyžrebovanej spomedzi účastníkov Green Day sme sa preto rozhodli prispieť k zvýšeniu kvality ovzdušia a namontovať im rekuperačnú jednotku,“ uvádza Rastislav Badalík, podpredseda predstavenstva SKGBC. Hlavnou výhrou študentského dňa GREEN DAY tak bude dar v hodnote približne 4 000 eur od spoločností Elektrodesign Ventilátory a alocons. Ďalšou zaujímavou cenou bude štartovací balíček HUE – bezdrôtové osvetlenie spoločnosti Philips, gigant Enel zas slovenským študentom venuje výlet do Energolandu v Mochovciach, kde sa študenti prostredníctvom 33 interaktívnych sekcií dozvedia viac o jednotlivých spôsoboch výroby elektriny.

Slovenská rada pre zelené budovy sa do Svetového týždňa zelených budov zapája nasledujúcimi aktivitami:

21.9.2015 – Zahájenie Svetového týždňa zelených budov v Bratislave

22.9.2015 – Green Business Tour: Zelené átrium, Trnava

23.9.2015 – Green Business Breakfast: Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

24.9.2015 – Green Business Club: Zdravé bytové domy – zdravé bývanie

25.9.2015 – Green Day: 2. ročník zábavno-vzdelávacieho dňa pre študentov stredných škôl

Podujatie Green Business Tour je určené pre záujemcov o udržateľnú výstavbu z radov odbornej verejnosti, podporovateľov SKGBC a partnerov zo štátnej a verejnej správy a pre akademikov. Povinnosť výstavby ultranízkoenergetických stavieb bude platiť od 1.1.2016. O tom, akými spôsobmi výstavby je možné dosiahnuť ultranízkoenergetické stavby, budú počas Green Business Breakfast diskutovať odborníci a záujemcovia o udržateľnú výstavbu spolu so zástupcami spoločností Knauf Insulation, Xella, Knauf, e-Dome a Edilclima v priestoroch bratislavského hotela Lindner.

Zelené stavby spotrebúvajú tretinu svetovej energie a sú zodpovedné za pätinu svetových emisií, do roku 2050 by sa spotreba energie budovami a tomu zodpovedajúce emisie mohli strojnásobiť. Svetová rada pre zelené budovy už po siedmykrát organizuje Svetový týždeň zelených budov, ktorý má napomôcť šíriť pozitívny vplyv zelených budov na životné prostredie a samotných ľudí.