Skupina MOL prijíma 200 mladých absolventov vysokých škôl a univerzít.

Skupina MOL, popredná medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť, privítala a prijala mladých odborníkov do svojho programu GROWWW. Počas dvojdňového podujatia, ktoré sa konalo v Záhrebe, načerpalo 200 mladých talentovaných ľudí pozitívnu energiu a slávnostne odštartovalo svoju kariéru na medzinárodnej úrovni.

Dvesto absolventov zo Slovinska, Srbska, Česka, Poľska, Maďarska, Talianka, Pakistanu, Rumunska, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny a Slovenska uspelo v trojmesačnom výberovom procese programu GROWW spomedzi viac než 10 000 uchádzačov z rozličných oblastí – strojárstva, ekonomiky, geológie či sociálnych vied.

Počas intenzívneho ročného programu získajú mladí ľudia prehľad o odvetví aj prostredníctvom biznis vzdelávacieho programu. Každý absolvent je vedený skúseným kolegom na seniorskej pozícii. Taktiež môže využívať špeciálnu aplikáciu SpingMe, ktorá pomáha monitorovať a rozvíjať individuálne znalosti a zručnosti.

Po ukončení programu väčšina absolventov pokračuje vo svojej kariére v Skupine MOL na odborných, ale aj na manažérskych pozíciách. Od začiatku programu v roku 2007 ostalo pre spoločnosť pracovať až 83 % z celkovo 1 770 prijatých účastníkov a 37 % kariérne postúpilo. Program GROWWW napomáha aj ženám k rýchlejšiemu profesionálnemu rastu a má pozoruhodne vysoký podiel ženských účastníčok – až 35 %, čo je nadpriemer v ropnom a plynárenskom priemysle, aj v celej Skupine MOL.

Cieľom programu GROWWW je prijatie a udržanie si nových talentov, čo je dôležité pre kontinuitu podnikateľských aktivít. Prostredníctvom náborových a rozvojových programov GROWWW, FRESHHH a UPPP sa Skupina MOL a jej členské spoločnosti zaradili medzi najatraktívnejších zamestnávateľov v ropnom a plynárenskom odvetví.