Prvá vietnamská jadrová elektráreň bude mať reaktory VVER.

Vietnamská štátna energetická spoločnosť Vietnam Electricity podpísala rámcovú dohodu s ruskou spoločnosťou NIAEP-ASE o výstavbe jadrovej elektrárne Ninh-Thuan 1. Prvé dva bloky s reaktormi typu VVER majú byť spustené do roku 2026.

„Dohoda bola podpísaná v rámci prvého zasadnutia spoločnej rusko-vietnamskej pracovnej skupiny pre výstavbu jadrovej elektrárne Ninh-Thuan 1. Ide o jeden z najvýznamnejších krokov v realizácii plánov vietnamskej vlády na zavedenie jadrovej energetiky. Spoločne s našimi vietnamskými partnermi sme presvedčení, že sa nová elektráreň stane najefektívnejším vietnamským podnikom na výrobu elektriny, ktorý bude spĺňať všetky medzinárodné požiadavky v oblasti jadrovej bezpečnosti,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti NIAEP-ASE, Valerij Limarenko.

Pod dohodu sa podpísali viceprezident spoločnosti NIAEP, V. N. Savuškin, a viceprezident spoločnosti Vietnam Electricity, Lam Du Son, za účasti predstaviteľov ruskej korporácie pre jadrovú energiu Rosatom, do ktorej štruktúr spoločnosť NIAEP-ASE patrí, a vietnamského ministerstva priemyslu a obchodu. Vietnam plánuje rozsiahly nástup jadrovej energetiky, ktorá by získala veľký podiel na tamojšej výrobe elektriny. V budúcom desaťročí má byť podľa plánov vietnamskej vlády spustených minimálne šesť jadrových blokov s inštalovaným výkonom vyše 1000 MWe. Prvá jadrová elektráreň Ninh-Thuan 1 (tiež známa ako Phuoc-Dinh) bude využívať ruské jadrové technológie. V roku 2019 má byť začaté liatie betónu do základov reaktorovej budovy prvého bloku s reaktorom VVER-1200, ktorý má byť dokončený v roku 2025. Harmonogram výstavby druhého bloku je oproti prvému posunutý o rok. Lokalizácia prác by mohla dosiahnuť 30 až 40 percent. Pôvodne boli pre túto lokalitu naplánované bloky typu VVER-1000 podobnej verzie ako v čínskej elektrárni Tchien-wan (pchin-jin: Tianwan), ale neskôr bolo rozhodnuté v prospech reaktorov VVER-1200 podľa projektu AES-2006, ktorý je plánovaný aj v Maďarsku , Fínsku a Turecku (v dvoch posledne menovaných krajinách už začali prípravy staveniska). Štyri bloky tohto typu sú vo výstavbe v ruských jadrových elektrárňach Novovoronežská a Leningradská a v bieloruskej Ostroveckej elektrárni. Neskôr by výstavba elektrárne Nihn-Thuan 1 mala pokračovať ďalšími dvoma bloky rovnakého typu. Palivo do prvej vietnamskej jadrovej elektrárne bude dodávať ruská palivová spoločnosť TVEL, ktorá zásobuje palivom tiež všetky slovenské jadrové reaktory.

Ďalšie štyri bloky v lokalite Ninh-Thuan 2 (tiež Vinh-Hai) a dva bloky elektrárne, pracovne nazývanej Centrálna, majú do roku 2030 zabezpečiť Vietnamu 7,3 GWe inštalovaného výkonu v jadrových elektrárňach. To by znamenalo, že v tom čase bude pochádzať približne jedna desatina vietnamskej elektriny z jadra. Tento podiel by mal do roku 2050 narásť na viac ako dvojnásobok.