Nadácia Allianz podporila mladých vedcov.

Nadácia Allianz už ôsmy rok podporuje rôzne projekty týkajúce sa predovšetkým bezpečnosti na cestách a znižovania nehodovosti, od svojho vzniku na ne venovala viac než milión eur. V tomto roku spustila grantový program zameraný na podporu štúdia prírodných vied pre študentov základných a stredných škôl. V ňom nadácia prispela na projekty z celého Slovenska sumou 80 480 eur. Ich výber mala na starosti porota zložená z odborníkov v oblasti podpory a popularizácie vedy.

Odmenených 41 projektov.

Do grantového programu Mladí vedci sa prihlásilo 69 škôl a občianskych združení. „Zo všetkých prihlásených sme podporili 41 projektov, výška jedného príspevku mohla dosiahnuť sumu až  3-tisíc eur,“ hovorí Lucia Muthová, správkyňa Nadácie Allianz.

Zapojiť sa mohli aj občianske združenia, neziskové organizácie a vysoké školy, ktorých projekty sa priamo týkajú vzdelávania žiakov. „Vyhlásením grantového programu sme si ešte viac uvedomili, koľko je na Slovensku mladých ľudí, ktorí sa venujú vede a technike. Myslíme si, že ich podpora má veľký potenciál a je to jedna z dôležitých tém do budúcnosti,“ dodáva Lucia Muthová.

Nový solárny ďalekohľad i svetelná šou.

Študenti gymnázia v Malackách budú skúmať svetlo. Sériu experimentov v laboratóriu, video prednášok a prezentácií študentských projektov v mestskom kine zakončia plnofarebnou svetelnou šou s názvom Noc svetla.

Vo Vrábľoch získajú žiaci základnej školy na Levickej ulici nový solárny ďalekohľad, ktorým budú môcť pozorovať jedinečný úkaz; planéta Merkúr bude prechádzať popred slnečný disk, čo bolo na Slovensku naposledy možné vidieť pred takmer tridsiatimi rokmi.

Združenie Strom v Košiciach chystá korešpondenčné semináre. Žiaci budú riešiť náročné matematické úlohy, najlepší riešitelia sa dostanú na odborné sústredenie. „Našou snahou je zlepšiť matematické a logické myslenie, kreativitu, pamäť ale aj kritické myslenie u mladých,“ hovorí Róbert Tóth, jeden zo štatutárov združenia.

Grantový program pomáha k inovácii vyučovania prírodovedných predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky, biológie, fyziky alebo chémie. Príspevky sú využité na letné školy, sústredenia, semináre, tábory, vzdelávacie krúžky a vedecké workshopy, súťaže, inovatívne vzdelávacie činnosti súvisiace s vyučovaním prírodovedných predmetov, školské vedecké konferencie a ďalšie projekty, do ktorých sa žiaci priamo a iniciatívne zapájajú.