Škodovky si najdlhšie udržia svoju cenu na trhu.

Modely vozidiel Škoda Citigo, Fabia a Octavia sa umiestnili na popredných pozíciách v prognóze cien vozidiel, ktorú spracovala spoločnosť IBS automotive s.r.o. Spoločnosť IBS automotive je popredným poskytovateľom dát pre oceňovanie vozidiel na Slovensku a v Čechách. Od februára 2015, kedy sa pripojila ku spoločnosti Audatex Systems, je súčasťou skupiny Solera Holdings, významného hráča na poli IT riešení pre oblasť automobilového priemyslu a poisťovníctva.

IBS uskutočnila v júni 2015 kvalifikovaný odhad vývoja cien ojazdených vozidiel významných predstaviteľov troch najobľúbenejších tried – mini, malé a nižšie stredné. Z výsledkov týchto prognóz vyplynulo, že vo všetkých troch obchodných triedach sa na čele umiestnili vozidlá značky Škoda, a to modely Citigo, Fabia a Octavia. Majitelia vozidiel Škoda tak majú istotu, že ich vozidlá, v porovnaní s konkurentami, vykazujú na slovenskom trhu najmenšiu stratu hodnoty.

Spočítajme ročné najazdenie 20000 km. V prípade modelu Škoda Citigo Elegance je po prvom roku prevádzky zostatková cena vozidla 77 % jeho nákupnej ceny. Po druhom roku prevádzky 69 % a po troch rokoch 58 %. Pri modeloch Škoda Fabia III Active bude zostatková cena vozidla po prvom roku prevádzky 76 % jeho nákupnej ceny, po druhom roku 66 % a po troch rokoch prevádzky 55 %. Škoda Octavia III Active má po prvom roku prevádzky hodnotu 75 %, po druhom roku 67 % a po treťom 58 % svojej nákupnej ceny.

Príklad výsledkov kalkulácií pri vozidlách značky Škoda:

ZNAČKA MODELOVÁ RADA VÝKON/OBJEM/ VÝBAVA 1 2 3
ŠKODA CITIGO 44/999/Ambition 77 68 57
ŠKODA CITIGO 55/999/Elegance 77 69 58
ŠKODA FABIA III 55/999/Active 76 66 55
ŠKODA FABIA III 66/1197/Ambition 76 66 54
ŠKODA FABIA III Diesel 66/1422/Ambition 75 65 54
ŠKODA FABIA III Diesel, combi 66/1197/Ambition 77 68 57
ŠKODA OCTAVIA III 81/1197/Active 75 67 58
ŠKODA OCTAVIA III 110/1395/Active 75 67 58
ŠKODA OCTAVIA III Diesel 81/1598/Ambition 75 66 58
ŠKODA OCTAVIA III Diesel, Combi 77/1598/Ambition 74 66 57

1;2;3 roky prevádzky

Najazdené kilometre: 20000 km/1rok

% hodnoty sú zaokrúhlené.

V obchodnej triede mini sa na ďalších predných miestach umiestnili vozidlá Opel Adam, Smart forfour, Citroen C1 II a VW UP. V triede malé autá to boli vozidlá Mazda 2 III, VW Polo V, Audi A1, Renault CLIO Grandtour II a Seat IBIZA ST. V triede nižšia stredná ide o vozidlá Hyundai i30, VW Golf VII, Toyota Auris II a Ford Focus III.

V každej z uvedených tried boli vozidlá vnútorne rozčlenené do skupín, a to podľa typu karosérie, motorizácie, paliva, výkonu a rozsahu sériových výbav. Cieľom tohto kroku bolo čo najviac eliminovať rozdiely medzi vozidlami. Hlavnými vstupnými parametrami prognóz bola dĺžka prevádzky vozidla 3 roky a ročne najazdených 20.000 km. Výstupom prognóz cien vozidiel je kvalifikovaný odhad budúcich cien na trhu na Slovensku, vyjadrený percentuálnym zostatkom vstupných cien predmetných vozidiel.

Vysvetlenie pojmu prognóza cien vozidiel:

 • Prognózy cien vozidiel slúžia k predikcii budúcich cien vozidiel za predpokladaných a vopred stanovených podmienok. Ide o kvalifikovaný odhad budúcej obvyklej ceny vozidla v závislosti na jeho predpokladanej dobe prevádzky, predpokladaných najazdených kilometroch a ostatných faktoroch majúcich priamy alebo nepriamy vplyv na tvorbu tejto ceny.
 • Prognózy cien vozidiel sú kalkulované prostredníctvom multifunkčného systému TAXexpert®, a to na základe komplexnej metodiky, spracovanej v spoločnosti IBS automotive pre túto oblasť.
 • Pre vlastnú prognózu sa využívajú prognostické krivky, ktoré majú vo svojej východiskovej podobe tvar a priebeh príslušnej časovej amortizačnej krivky vozidla, používanej pre aktuálne oceňovanie vozidiel.
 • Východiskové prognostické krivky je naďalej nutné redukovať, a to v závislosti od očakávaných a predpokladaných vplyvoch, ktoré vstupujú do procesu kalkulácie vo forme koeficientov.
 • Ďalej je nutné vziať do úvahy taktiež predpokladané najazdené kilometre, spôsob užívania vozidla a v neposlednom rade i požiadavku na definovanie takej ceny, za ktorú bude vozidlo spoľahlivo predajné.
 • Všetky faktory ovplyvňujúce budúcu cenu vozidla sa vzťahujú k situácii na danom trhu.
 • Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi prognózované ceny, ktoré vstupujú do procesu kalkulácií sú:

Vo viazanosti na vozidlo:

 • Obľuba značky a modelu na trhu s vozidlami;
 • Podiel značky na predajoch nových a ojazdených vozidiel;
 • Stabilita značky na trhu, počet generačných obmien, motorizácií a faceliftov;
 • Poruchovosť a spoľahlivosť, výsledky crash testov;
 • Úžitkové vlastnosti a rozmerové parametre;
 • Pohľadové vlastnosti exteriéru a interiéru (dizajn);
 • Motorizácia a výkonové parametre vrátane druhu použitého paliva;
 • Servisná sieť, hodinové sadzby práce a ceny ND;
 • Výbavy (rozsah a porovnávanie);

Vo viazanosti na ekonomiku a práve prostredie:

 • Stav ekonomiky danej národnej lokality a predpokladaný vývoj vrátane inflácie;
 • Právne prostredie – úprava emisných limitov, dovozné limity, atď.

Dáta a kalkulačné systémy spoločnosti IBS využívajú najmä poisťovne, banky a leasingové spoločnosti na Slovensku a v Čechách pri oceňovaní vozidiel a stanovovaní ich hodnôt. Softwarové riešenia a služby spoločnosti Audatex používajú výrobcovia a dovozcovia automobilov, poisťovne, servisy, leasingové a finančné spoločnosti a ich dodávatelia v priebehu celého životného cyklu motorových vozidiel – od „narodenia“ až po ich likvidáciu. Na Slovensku využívajú služby Audatexu mimo iných všetky poisťovne, ktoré ponúkajú poistenie motorových vozidiel, väčšina výrobcov a dovozcov automobilov, väčšina autorizovaných i neautorizovaných servisov vozidiel a lakovní. Obe spoločnosti sú súčasťou skupiny Solera Holdings, popredného poskytovateľa softwaru a služieb v oblasti riadenia rizík a majetku pre automobilový a majetkový trh vrátane neživotného poistenia.