Na projekte zabezpečenia jadrovej bezpečnosti v Iraku sa budú podieľať aj slovenskí odborníci.

Víťazom medzinárodného tendra na prvý projekt zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a podporu bezpečného zaobchádzania s nízko a stredne aktívnymi odpadmi v Iraku sa stalo konzorcium pod vedením spoločnosti NUKEM Technologies. Spoločnosť je dcérskou spoločnosťou ruskej spoločnosti NIAEP-ASE, patriacej do ruskej Štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom. Súčasťou víťazného konzorcia boli okrem iných aj slovenskí odborníci z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti.

Konzorcium v zložení NUKEM, DBE TECHNOLOGY a JAVYS, podporované spoločnosťami MCM, Healvita Group a MUE Group, bude zodpovedné za prípravu dokumentov, potrebných pre konečné umiestnenie, udelenie licencie a neskôr aj výstavbu zariadení v úrovni terénu na odstraňovanie odpadov. Úložisko bude pripravené na prijímanie všetkého odpadu z minulých aktivít, ako aj pre odpady, ktoré vzniknú v Iraku v budúcnosti.

„JAVYS je vlastníkom a prevádzkovateľom medziskladu na vyhorené palivo na území Slovenska. Je podobnej konštrukcie ako to, ktoré je navrhnuté pre projekt v Iraku. Ako prevádzkovateľ na slovenskom trhu nám JAVYS pomohol skompletizovať konzorcium s NUKEM a DBE, ktoré má skúsenosti v navrhovaní a implementácii medzinárodných projektov, najmä s ohľadom na medzinárodné regulačné mechanizmy,“ hovorí Ulf Kutscher, generálny riaditeľ Nukem Technologies GmbH a dodáva: „So spoločnosťou JAVYS spolupracujeme už viac ako 20 rokov, od doby, keď NUKEM vybudoval centrum pre zaobchádzanie s odpadmi v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. JAVYS je teda pre nás dlhodobo spoľahlivým partnerom so skúsenosťami v medzinárodnom meradle. Preto bol JAVYS pre nás logickou voľbou aj v tendri na zabezpečenie tejto dôležitej úlohy pre Irak.“  

Spoločnosť JAVYS oceňuje možnosť byť súčasťou projektu spolu s Nukem a DBE. Ako prevádzkovateľ úložiska RAO v Slovenskej republike s viac ako 40 ročnými skúsenosťami v oblasti prevádzky, udržiavania a vyraďovania jadrových zariadení, ako aj nakladania s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, veríme, že môžeme zohrať dôležitú úlohu v projekte zdieľaním spoločných skúsenosti konzorcia s irackou stranou,“ hovorí Ing. Peter Čižnár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS.

Trojročný projekt v hodnote 1,75 milióna eur, ktorý je financovaný a spravovaný Európskou komisiou (EK), má pre Irak strategický význam. Projekt bude úzko prepojený s irackou vládou, ako aj s príslušnými operátormi a regulátormi, ktorí sú zodpovední za vyraďovanie zariadení z prevádzky a zaobchádzanie s rádioaktívnymi odpadmi, vrátane ministerstva vedy a technológie, ktoré je prevádzkovateľom jadrových zariadení a ministerstvom životného prostredia prostredníctvom irackého regulačného orgánu.