Letné sobotné prehliadky pre verejnosť.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism naplánovala pri príležitosti 777. výročia udelenia výsad mestu Trnava počas letných mesiacov júl – august pre všetkých záujemcov o jeho históriu zaujímavé prehliadky spojené s degustáciou vína „Malý Rím & Víno“.

Počas celého leta bude sprievodca odetý v dobovom kostýme sprevádzať návštevníkov bohatou históriou Trnavy, ktorá v minulosti právom obhajovala titul slobodného kráľovského mesta ako jedného z najvýznamnejších obchodníckych miest s vínom v strednom Uhorsku. Výsadu slobodného kráľovského mesta získala Trnava pred 777 rokmi od kráľa Bela IV. Trnava sa v minulosti preslávila nielen prvenstvom slobodného kráľovského mesta na území dnešného Slovenska, svojím významným postavením v obchodovaní s vínom, ale i tým, že tu viac ako 250 rokov sídlilo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism si pri príležitosti 777. výročia udelenia výsad mestu pripravila pre verejnosť zaujímavé prehliadky, ktoré priblížia návštevníkom jeho slávnu históriu. Každú sobotu v mesiacoch júl a august v čase od 16:00 do 18:00 sa záujemcovia dostanú na miesta, ktoré nepoznajú, alebo také, ktoré budú špeciálne sprístupnené len počas týchto prehliadok. Počas dvojhodinovej prehliadky navštívia sakrálne alebo svetské pamiatky mesta, dozvedia sa o histórii vinárstva a vinohradníctva od čias stredoveku a ochutnajú degustačnú vzorku vína z Regiónu Tirnavia. Miesto stretnutia účastníkov so sprievodcom je na Trojičnom námestí priamo pred Turistickým informačným centrom. Cena vstupného je 5 eur na osobu. Vstupenky je možné zakúpiť si priamo v Turistickom informačnom centre – Regiónu Tirnavia alebo rezervovať na webovej stránke www.regiontirnavia.sk, telefonicky na tel.č. +421/33 3236 440 alebo zaslaním emailu na info@trnavatourism.sk.

Tešíme sa na vás v Regióne Tirnavia!