Inovatívny výskum bezpečnosti cestnej premávky.

Goodyear a Londýnska škola ekonómie a politických vied spojili sily pri inovatívnom výskume bezpečnosti cestnej premávky. Spoločnosť Goodyear a Londýnska škola ekonómie a politických vied (London School of Economics and Political Science – LSE) nadviazali spoluprácu na inovatívnom výskume bezpečnosti cestnej premávky. Výskum sa hlbšie zaoberá správaním sa účastníkov cestnej premávky v Európe a snaží sa identifikovať, ako sa vodiči svojím správaním navzájom ovplyvňujú. Projekt, organizovaný LSE Consulting, je navrhnutý tak, aby svojím jedinečným empirickým pohľadom prispel k diskusii o bezpečnosti cestnej premávky v Európe.

„Súčasný výskum bezpečnosti cestnej premávky sa zameriava hlavne na to, ako vodiči používajú svoje vozidlá vo fyzickom prostredí. Novým výskumným projektom chceme analyzovať interakcie vodičov, ich postoje k ostatným účastníkom cestnej premávky a ich vplyv na riskantnú jazdu. Náš výskumný tím v oddelení sociálnej psychológie na LSE je nadšený z možnosti využívať najnovšie výskumné techniky v sociálnej psychológii za účelom zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky z pohľadu, ktorý sa doposiaľ nedostatočne zdôrazňoval”, vysvetlil dr. Chris Tennant, ktorý vedie výskumný projekt na LSE.

„Oddelenie sociálnej psychológie na LSE realizuje už 50 rokov prielomové výskumy správania sa jednotlivcov v sociálnom prostredí. Sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať s jednou z najvýznamnejších výskumných organizácií na štúdii, ktorá má potenciál získať cenný pohľad a informácie potrebné na diskusiu o bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Olivier Rousseau, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA, divízia osobných pneumatík.

Táto spolupráca je ďalším krokom v snahe spoločnosti Goodyear prispieť do debaty o bezpečnosti cestnej premávky novou štatistikou a výskumnými projektami, ktoré iniciujú odporúčania, ako vyriešiť tento dôležitý spoločenský problém čo najlepšie. Goodyear už predtým uskutočnil výskumy týkajúce sa začínajúcich vodičov (2012), inštruktorov autoškôl (2013) a rodičov začínajúcich vodičov (2014), čo viedlo k publikovaniu Bielej knihy ‘Bezpečnosť na prvom mieste: Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky pre začínajúcich vodičov,’ ktorej druhé vydanie bolo uverejnené v novembri 2014. Biela kniha bola konzultovaná s kľúčovými zákonodarcami a s organizáciami zaoberajúcimi sa bezpečnosťou cestnej premávky za účelom podporenia ich úsilia o bezpečnejšie európske cesty.

Časťou výskumného projektu LSE je celoeurópska štúdia cestovného správania sa vodičov v 15 krajinách, ktorá by mala poskytnúť nové informácie z hľadiska dlhodobej myšlienky spoločnosti Goodyear o celoživotnom vzdelávaní, ako základu zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky. Značné množstvo výskumných a strategických odporúčaní spoločnosti Goodyear, ako je napríklad zavedenie postupných vodičských preukazov, túto filozofiu podporilo.

O LSE

Londýnska škola ekonómie a politických vied (LSE) je jednou z najvýznamnejších škôl v oblasti sociálnych vied na svete. LSE je špecializovanou univerzitou s medzinárodným záberom a globálnym dosahom. Výskum a výučba pokrýva celú šírku spoločenských vied, od ekonómie, politiky a práva po sociológiu, antropológiu, účtovníctvo a financie. Škola, založená roku 1895, si svojimi mimoriadnymi akademickými výsledkami získala vynikajúcu povesť. 16 nositeľov Nobelovej ceny patrilo medzi absolventov alebo vyučujúcich na LSE. Škola je veľmi kozmopolitná – navštevuje ju 9 500 študentov denného štúdia zo 140 krajín. Z viac ako 3 000 vyučujúcich je asi 46 percent z krajín mimo územia UK.

Údaje z predchádzajúcich výskumov mladých vodičov (pod 25 rokov):

  • 65 % mladých vodičov má vo vozidle viac rušivých elementov ako v minulosti
  • 40 % mladých vodičov je ochotných viac riskovať
  • 29 % mladých vodičov bude s menšou pravdepodobnosťou nasledovať rady, ktoré získali počas výcviku
  • 29 % mladých vodičov nevidí hodnotu vo výcviku riadenia
  • 76 % inštruktorov autoškôl chce, aby rodičia dávali deťom lepší príklad