Bez lepku po celý život.

Gluténová enteropatia, známa ako celiakia, je celoživotné geneticky podmienené autoimunitné ochorenie tenkého čreva. Hlavným spúšťačom u ľudí s touto genetickou predispozíciou je bielkovina lepok, ktorú obsahujú obilniny –  pšenica, jačmeň, raž a ovos. Celiatici sa k svojmu ochoreniu musia postaviť v každom období svojho života s rovnakou disciplínou a vo väčšine prípadov ju s nimi nepriamo zdieľa celá najbližšia rodina a okolie.

Bezlepková diéta

Na Slovensku podľa posledných údajov z roku 2012 trpí týmto ochorením viac ako 15 000 ľudí. Vďaka neustále sa zlepšujúcej diagnostike toto číslo neustále narastá. Stále sa však dá povedať, že celiakia je u nás značne poddiagnostikovaná. Skutočný predpokadaný počet celiatikov je až 50 000.

Kvôli geneticky podmienenému základu tohto ochorenia je liečba celiakie zatiaľ neúspešná. Je to autoimunitné ochorenie tenkého čreva, kedy organizmus „bojuje proti sebe samému“ tvorbou protilátok a tým ho v podstate aj ničí. Jediným spôsobom, ako nepríjemné následky tohto ochorenia obmedziť je prísna bezlepková diéta. Aj malé množstvo gluténu môže organizmu celiatika uškodiť a spôsobiť veľké problémy, hoci ich spočiatku sám pacient nemusí vôbec pociťovať. Celiakia bola niekedy považovaná len za ochorenie detí. Dnes však zaznamenávame postupne vyšší priemerný vek pri diagnostikovaní tohto ochorenia. Tým, že sa v rodine diagnostikuje celiatik, nastáva rad zmien v celej domácnosti. Máloktorá mamička má v dnešnej uponáhľanej dobe čas na „dvojaké“ varenie, pečenie a vôbec zabezpečovanie bezlepkových potravín. Ochorenie jedného člena rodiny sa tým pádom nepriamo stáva problémom celej rodiny.

Celoživotná bezlepková diéta, postrach celej rodiny

Prísna, celoživotná bezlepková diéta sa vyznačuje veľkým obmedzením v strave. Jej striktné dodržiavanie môže byť „tvrdým orieškom“ nielen pre dospelých, ale najmä pre deti, ktoré sa pohybujú v kolektíve ostatných zdravých detí a ktoré sú dennodenne vystavené reklamným klipom v masmédiách na bežné potraviny obsahujúce lepok. Dokonca ani deťmi obľúbené a odborníkmi na zdravú výživu zatracované zariadenia rýchleho občerstvenia neponúkajú takmer nič, čo by deťom s celiakiou vyhovovalo. Aspoň na Slovensku zatiaľ nie. Prax ukazuje, že čím je dieťa v čase určenia diagnózy mladšie, tým sa ľahšie nastavuje na bezlepkovú diétu. Každé dieťa má rado sladkosti, niekedy môže byť „kameňom úrazu“ pre malého celiatika obmedzený výber bezlepkových sladkostí.

Celiatik v pubertálnom veku

Deti v školskom veku a adolescenti sú v kontakte so svojimi rovesníkmi, ktorí často nechápu obmedzenia v stravovaní, ktoré ich kamaráta sprevádzajú. Práve v období dospievania sa stáva, že pre svoj osobný pocit „menejcennosti“ sú tieto deti často náchylnejšie k porušovaniu bezlepkovej diéty. Celiakia sa tak môže stať ich celoživotným bojom samého so sebou.

„V tomto prípade často veľmi pomáha osobný pohovor gastroenterológa s dieťaťom, najlepšie je, ak je i možnosť rozhovoru dieťaťa v ambulancii  dietologického poradcu,“ hovorí MUDr. Jarmila Kabátová z Gastroenterologickej ambulancie pre deti a dorast v Piešťanoch. „Novo diagnostikovaného celiatika v dospievajúcom veku je potrebné aj za prítomnosti rodičov podrobne oboznámiť s bezlepkovou diétou. Vysvetliť mu nástrahy, ktoré ho môžu v prípade jej nedodržiavania postihnúť. Niekedy je dobré na tento rozhovor prizvať i starých rodičov, ktorí často pripravujú stravu pre dieťa a nechápu, že jeho zdravotný stav sa vďaka prísnej bezlepkovej diéte upraví, že nemôže zjesť ani kúsok rožku, ani ochutnať koláč od babičky. Dôsledná bezlepková diéta má pozitívny účinok na organizmus celiatika,“ dodáva MUDr. Kabátová.

Rodičov je dobré upozorniť aj na to, aby malým celiatikom nebránili navštevovať športové aktivity, aby sa so svojimi rovesníkmi zúčastňovali školských výletov a lyžiarskych výcvikov. Všade sa dajú vopred dohodnúť podmienky o úprave stravy dieťaťa počas jeho pobytu, niektoré bezlepkové potraviny si môže zobrať so sebou a obohatiť tak svoj jedálniček. Aby sa dieťa s celiakiou „necítilo iné“, je dobré mu zabezpečiť možnosť stravovania so svojimi rovesníkmi už v predškolských kolektívnych jedálenských zariadeniach, neskôr v školských. Je dobré, keď si rodičia majú možnosť pozrieť bežný jedálny lístok žiakov a dohodnúť v danom stravovacom zariadení, aby ich deťom trpiacim celiakiou pripravili rovnakú stravu ako ostatným deťom, len v bezlepkovom prevedení.

Osvedčenou „pomôckou“ detí trpiacich celiakiou, hlavne v adolescentnom veku sú pozitívne vzory, vedomie, že s touto diagnózou nie sú osamotené. Napríklad, tenisová hviezda Novak Djokovič vo svojej knihe „Naservírujte si víťazstvo“ či plavkyňa Martina Moravcová v knihe „Martina s rodokmeňom Evy“ potvrdzujú, že podávajú aj s bezlepkovou diétou špičkové športové výkony.

Na svoje si prídu i „kávičkári“

V poslednej dobe pribúda množstvo mladých ľudí, ktorí nie sú celiatici, napriek tomu dodržiavajú bezlepkovú diétu, pretože je to „in“. Snaha o lepší osobný fyzický pocit je súčasťou ich zdravého životného štýlu. Tí ktorí chcú zo svojho denného nápojového lístka vyradiť kávu, ju môžu nahradiť obľúbeným rozpustným nápojom Caro Ricoré. Nová receptúra obsahuje 60 % kvalitnej praženej rozpustnej kávy, 40 % rozpustnej čakanky a žiadny lepok, je teda vhodný i pre celiatikov. Stačí si ho len zaliať vriacou vodou, prípadne dochutiť mliekom.

www.celiakia.sk

Na Slovensku majú pacienti s celiakiou možnosť preskripcie bezlepkových potravín, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Pomaly narastá i počet zariadení spoločného stravovania, ktoré majú vo svojej ponuke aj bezlepkové jedlá. Všetky najdôležitejšie alergény a teda aj lepok sú pri každom pokrme riadne vyznačené. Spoločným ľahko dostupným priestorom komunikácie pre všetkých celiatikov je stránka www.celiakia.sk, kde si vzájomne vymieňajú svoje rady, názory, recepty.