Vyhrajte balíček od Centropen, alebo šikovný set na špagety od Slovenských cukrovarov.

Centropen pre písanie, ktoré baví

CENTROPEN, a.s. je tradičná česká firma, ktorá bola založená v roku 1940 v Dačiciach. Sústreďuje sa predovšetkým na výrobu školských a kancelárskych písacích potrieb. Ponúka tiež potlač reklamných a darčekových predmetov. V súčasnosti patrí Centropen medzi popredné spoločnosti vyrábajúce písacie potreby. Preslávené sú predovšetkým jej perá TORNADO, ďalej napríklad detské popisovače, linery, rollery, permanentné značkovače alebo zvýrazňovače. Centropen sa aktuálne zameriava na inovácie v oblasti písacích potrieb, kde nadväzuje na odporúčania pediatrov. Aj vďaka tejto spolupráci vyvíja ergonomické a zdravotne nezávadné perá, ktoré deťom uľahčujú písanie a osvojenie si správnych písacích návykov. www.centropen.sk

Korunný cukor – sladká tradícia Slovenských cukrovarovset_final+

Slovenské cukrovary patria medzi pôvodných slovenských výrobcov a v duchu svojej tradície už dlhé roky prinášajú spotrebiteľom na pulty kvalitné produkty pod značkou Korunný cukor. Okrem klasických cukrovarníckych výrobkov, ako je kryštálový, alebo práškový cukor, vychádzajú Slovenské cukrovary zákazníkom v ústrety aj s ponukou tzv. špeciálnych druhov cukru pre rôznorodé použitie. Medzi ne sa radia aj produkty určené na varenie džemu a sirupu. Korunný cukor na prípravu sirupu z kvetov bazy a byliniek a Korunný cukor na prípravu sirupu z bobuľového a kôstkového ovocia, sú novinky, ktoré uľahčujú a zároveň zefektívňujú výrobu domáceho sirupu. Korunný cukor želírovací 2:1 je zase ideálnym pomocníkom pri domácom „džemovaní“. Marmeláda, či lahodný džem sa bez zdĺhavého rozvárania, len s týmto špeciálnym cukrom, podaria každému!

Súťaž:

Stačí ak nám napíšete, akú vlastnoručnú činnosť preferujte, baví vás skôr varenie, alebo kreslenie, či tvorivé písanie?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. júla 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – buď/alebo”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 5. júla.

Centropen výhercovia:

  1. Zuzana Krízová, Bratislava
  2. Andrej Táborský, Žilina
  3. Juraj Kubovič, Sobrance

Výherca sady:

  1. Žaneta Fiľarská, Banská Bystrica
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.