Rýchlejšie, silnejšie, dlhšie – Dekáda súperenia pneumatík v triede LMP2 na Le Mans.

Trieda LMP2 sa už od svojho predstavenia pred viac ako desiatimi rokmi stala svedkom jedného z najintenzívnejších konkurenčných bojov v oblasti pneumatík, čo viedlo k ich neustálemu vylepšovaniu. Pôvodne sa pneumatiky menili pri každom tankovaní, ale ukázalo sa, že konkurenčnou výhodou bude, keď vydrží dlhšie ako jedno natankovanie.

Konkurencia medzi výrobcami pneumatík v snahe zvíťaziť prináša mnohé zlepšenia. Len pred piatimi rokmi sa trojnásobné natankovanie na jednej sade pneumatík Dunlop oslavovalo ako výrazný krok vpred. Výkon pneumatík však za tých pár rokov značne pokročil. V roku 2014 pneumatiky, napriek vysokej teplote povrchu dráhy, vydržali štyri tankovania. Pri víťazstve tímu Jota hrala významnú úlohu v záverečnej fáze pretekov možnosť odjazdiť štyri stinty na jedných pneumatikách, k čomu prispeli pneumatiky vyvinuté v silnom konkurenčnom prostredí.

Štatistické údaje tímu Jota ukazujú na opakované prezúvanie po troch až štyroch tankovaniach s minimálnym rozdielom vo výkonnosti od začiatku do konca. Priemer na jedno kolo pri výmene pneumatík po 150 km bol len o 0,17 sekundy rýchlejší ako priemer kola po 600 km na jedných pneumatikách. Všetky tímy Dunlop ťažili zo stálej výkonnosti pneumatík behom stintov, keď sa rozdiel medzi ich najrýchlejším a najpomalším normálnym kolom pretekov (s výnimkou vyraďovacích kôl a kôl s nehodami) v najlepších tímoch pohyboval medzi 5,5 a 7,5 km za hod.

Zvýšila sa nielen odolnosť, ale aj výkonnosť. Pred desiatimi rokmi, v roku 2005, mal tím RML, víťaz triedy LMP2, priemerný čas na kolo 4:03, zatiaľ čo v roku 2014 tím Jota 3:54. Čas najrýchlejších kôl sa tak isto skrátil, približne o desať sekúnd: najrýchlejšie kolo LMP2 zaznamenal v roku 2005 tím RML s časom 3:47.601, najrýchlejší čas v roku 2014 dosiahol tím Signatech 3:37.787.

James Bailey, Public Relations and Communications Director, Dunlop Motorsport

„Je pravdepodobné, že v budúcom desaťročí dôjde vo vývoji pneumatík k posunu: minimalizácia a zabezpečenie čo najmenších výkyvov vo výkonnosti počas štyroch tankovaní bez prezúvania zostane stále v popredí záujmu, ale maximálny počet tankovaní bez výmeny vodiča či pneumatík je v zásade obmedzený kapacitou jazdca na štyri stinty. Konštruktéri sa budú môcť zamerať na ďalšie aspekty, ako sú výkonnosť pneumatík a spätná väzba pretekárom.“

„Budúcnosť pneumatík ovplyvní aj dopyt po vozidlách s alternatívnymi pohonmi. Súčasné elektrické vozidlá sa prispôsobujú obmedzeniam, a preto výrobcovia vytvárajú robustnejšie riešenia súčastí slúžiacich na prenos výkonu. Konkurenčnú výhodu získa ten, kto bude mať pneumatiky skonštruované tak, aby maximálne využili vyšší počiatočný točivý moment.“

„Zníženie hmotnosti pneumatík tak isto zlepší ich výkonnosť. Málo odpružené hmoty, a teda nižšie zaťaženie mimo podvozok, zjednodušuje ovládanie styčnej plochy a zvyšuje priľnavosť a výkonnosť.“

„Máme radosť, že „vojna pneumatík“ v LMP2 pokračuje. Z hľadiska vývoja pneumatík je to jedna z najlepších tried, či už sa učíme z LMP1 alebo vylepšujeme technológie pre majstrovstvá s jediným dodávateľom, ako napr. naša nová pneumatika pro LM-GTE a GTC. Organizácia ACO dohliada na „vojnu pneumatík“ veľmi starostlivo. Tak sa nemôže stať, že by sa otvorená súťaž zmenila na zbrojárske preteky. Výška nákladov pre výrobcov pneumatík i

pre tímy sa tak pohybuje na udržateľnej úrovni.“

Viac informácií nájdete na stránkach www.dunlop.sk