NUVIA bude dodávať svoje výrobky Rosatomu v spolupráci so skupinou NEOLANT.

Skupina ruských firiem NEOLANT podpísala s francúzskou skupinou NUVIA zmluvu o spolupráci v oblasti seizmickej odolnosti budov jadrových elektrární a ich požiarnej ochrany. Zmluva bola podpísaná na medzinárodnom veľtrhu jadrových technológií ATOMEXPO 2015.

Ruský NEOLANT je dodávateľom inžinierskych služieb a informačných technológií modelovania pre jadrové elektrárne v Ruskej federácii. Francúzska NUVIA patrí k popredným európskym inžinierskym a výrobným firmám v oblasti jadrovej energetiky a je členom svetoznámeho holdingu VINCI.

Podpísanie zmluvy prebehlo za účasti zástupcu francúzskeho veľvyslanca a poradcu pre jadrové technológie a energie Alexandera Gorbačjova v Moskve pri slávnostnom ceremoniáli v rámci medzinárodného fóra ATOMEXPO 2015.

„Strategickým cieľom skupiny NUVIA je prítomnosť na všetkých významných svetových trhoch v oblasti jadrovej energetiky. V rámci tohto cieľa je najdôležitejší rozvoj činností našej spoločnosti v Ruskej federácii. Ruský trh sa nám javí ako perspektívny z dvoch hľadísk. Po prvé, Ruská federácia je jednou z najaktívnejších krajín sveta v budovaní nových jadrových zariadení a za druhé ruský Rosatom je svetovo najdôležitejšou spoločnosťou zameriavajúcou sa na stavbu jadrových elektrární. Sme presvedčení, že NUVIA môže priniesť Rosatomu veľmi cenné výrobky, s ktorými majú pozitívne skúsenosti krajiny s rozvinutou jadrovou energiou, ako sú Francúzsko, Veľká Británia a Česká republika. Sme radi, že budeme pracovať na dosiahnutí cieľa spoločne s NEOLANTOM, ktorý má veľké skúsenosti v jadrovom priemysle a významný technický potenciál,“ povedal riaditeľ medzinárodného vývoja spoločnosti NUVIA Jean-Jacques Doublecourt.

„NUVIA má celé spektrum zamerania, ale čo sa týka spolupráce s Ruskom, sústredí sa na zavedenie inžinierskych systémov pasívnej protipožiarnej ochrany a seizmickej odolnosti, ktoré sú založené na unikátnej technológii a sú úspešne používané spoločnosťami po celom svete. Po takýchto riešeniach je nepochybne dopyt zo strany ruských podnikov, realizujúcich projekty výstavby a prevádzky jadrových elektrární ako na území Ruska, tak aj v zahraničí, “ vysvetľuje riaditeľ NEOLANTU Vitalij Kononov.

Skupina firiem NEOLANT už tri roky úspešne spolupracuje s jednou z dcérskych spoločnosťou NUVIA – českou firmou ENVINET. Spolupráca sa týka dodávok spektrometrických systémov pre charakterizáciu rádioaktívnych odpadov v ruských podnikoch FGUP Radón, VNIINM a IPA KVANT.