Na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami je deficit nových bytov.

Historicky najlepšia dostupnosť hypotekárnych úverov, ponuka, ktorá nedokáže obsiahnuť dopyt, dôvera v realitný trh, lepšie zhodnotenie svojich prostriedkov – to všetko sú faktory motivujúce ľudí k tomu, aby si kúpili svoje nové bývanie. Penta Investments zareagovala na túto situáciu a do ponuky s rezidenčnými nehnuteľnosťami priniesla niekoľko nových projektov.

V uplynulých rokoch sa na Slovensku každoročne dokončilo približne 15-tisíc bytov, pričom ku koncu roka 2014 zostalo rozostavaných niečo vyše 62-tisíc bytov. Hoci toto tempo je o niečo rýchlejšie ako to bolo v predošlej dekáde, stále je o 40 % pomalšie, než to bolo v 70. a 80. rokoch, kedy sa každý rok postavilo v priemere 25-tisíc bytov. Väčšina Slovákov tak býva v starých bytoch.

„Približne 80 % predaných rezidenčných nehnuteľností sa nachádza v starších domoch. Dôvodom tejto bilancie však nie je nezáujem o novostavby, ale skôr ich limitovaná ponuka. Naopak, po bytoch v novostavbách je veľký dopyt – väčšina z nich sa predá ešte vo fáze projektu alebo počas výstavby domu,“ hovorí Filip Žoldák, partner realitnej spoločnosti Herrys. „Okrem lepšieho technického stavu stavby a kvalitnejšej dispozície je to dané aj tým, že ceny bytov v novostavbách sa už v mnohých prípadoch približujú cenám bytov v starších bytovkách. Developeri sa čoraz flexibilnejšie prispôsobujú potrebám masovému trhu pokiaľ ide o výmery bytov aj štandard vybavenia. Ponúkajú riešenia, ktoré dokážu uspokojiť nároky kupujúcich a sú pre nich zároveň aj finančne dostupné,“ dodáva Žoldák.

Rezidenčné projekty Penta Investments

Investičná skupina Penta vstúpila do sektora real estate v roku 2005 a v súčasnosti už patrí medzi najväčších developerov na Slovensku a v Českej republike a realizuje prvý projekt v Poľsku. Portfólio Penta Investments na Slovensku v súčasnosti zahŕňa päť rezidenčných projektov, ktoré sú v rôznych štádiách realizácie a príprav. Najväčší rezidenčný projekt z portfólia Penta Investments – Pri mýte sa nachádza v Bratislave medzi Račianskym a Trnavským mýtom. Uznanie a ocenenie odbornej verejnosti si získal projekt Nová Terasa v Košiciach. V rámci Bratislavy je rozbehnutý projekt Záhorské sady a v prípravnej fáze je 1. etapa rezidenčnej časti rozsiahleho projektu Bory Home. Rezidenčnú časť – dve obytné veže, bude mať aj multifunkčný projekt na Čulenovej ulici.

Prvoradým cieľom Penta Investments je byť lídrom v kvalite ponúkaných priestorov a prinášať špičkovú architektúru. „Pri návrhu našich rezidenčných projektov sústredíme pozornosť na všetky faktory, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia kvalitu bývania – počnúc výberom lokality, cez kvalitné architektonické a dispozičné riešenie, až po krajinné a záhradné úpravy okolia,“ uvádza architekt Michal Oborný, zo spoločnosti Penta Investments. „Práce na stavbe sa nekončia výstavbou samotného domu, ale neoddeliteľnou súčasťou projektu sú prístupové cesty a do detailu riešený urbanistický interiér v celej novovytvorenej obytnej zóne. Samozrejmosťou je dostatok parkovacích plôch, záhradné úpravy, mobiliár a detské ihriská. Dôraz sa pravdaže kladie na bezpečnosť a bezbariérovosť. Takto vytvorený obytný súbor, ktorý dáva priestore pre stretávanie sa, prispieva k budovaniu komunity,“ konkretizuje Oborný.

Slováci preferujú rodinné domy

Slováci uprednostňujú bývanie v rodinných domoch. Nie je to len historicky fakt, ale aj súčasná realita. „Podľa štatistík, vyše 50% všetkých novo dokončených bytov sa nachádza práve v rodinných domoch,“ tvrdí Filip Žoldák zo spoločnosti Herrys. Tomuto trendu v nedávnej minulosti napomohol veľký boom výstavby satelitných mestečiek, ktoré vyrástli najmä v okolí Bratislavy a v Západoslovenskom kraji. Masívna výstavba bez doriešenia súvislostí však nutne so sebou priniesla problémy. Daňou za bývanie v takomto rodinnom domčeku je nedostatočná vybavenosť, nedoriešená infraštruktúra a hodiny strávené v kolónach na ceste do alebo z práce, školy, za nákupmi či za voľnočasovými aktivitami. Aj po vyriešení väčšiny nedostatkov – dobudovaní ciest a vybavenosti, obyvateľom týchto mestečiek zostane jeden neriešiteľný problém, a tým je extrémne vysoká hustota zástavby a minimálna výmera pozemkov. Štandard bývania v takomto rodinnom dome sa v konečnom dôsledku nijako výrazne nelíši od bývania v paneláku.

Výnimočné pozemky pre výnimočné bývanie

Zatiaľ čo byt je často vnímaný ako dočasné riešenie, stavba rodinného domu je rozhodnutím na zvyšok života. Úlohou a zmyslom rodinného domu by preto malo byť priniesť vyšší štandard bývania ako ponúka byt. Vo väčších mestách a ich okolí je však už ponuka takýchto kvalitnejších a priestrannejších pozemkov veľmi limitovaná. „V Bratislave aktuálne evidujeme len 3 projekty, kde sa predávajú alebo začnú predávať pozemky a v rámci tejto ponuky ich nie je viac ako 250,“ uvádza Filip Žoldák a dodáva: „Výnimočným je v tomto ohľade projekt Záhorské sady, ktorý ponúka pozemky s nadštandardnými výmerami od 700 do 5000 m2. Okrem kompletne riešenej infraštruktúry sú v celom areály zrealizované parkové úpravy a okolo pozemkov sú vysadené živé ploty. Areál je chránený 24-hodinovou strážnou službou a ponúka obyvateľom aj celý rad ďalších benefitov.“

Unikátnosť projektu Záhorské sady nespočíva len množstve nadštandardných parametrov, ale aj v jeho samotnej koncepcii. „V rámci projektu bol implementovaný koncept full servis housing, ktorý prináša vysoký štandard bývania  a podporuje komunitný spôsob života. To, čo robí tento projekt zaujímavým a neštandardným, je aj súbor vypracovaných regulatívov pre územie a jednotlivé pozemky.  V snahe docieliť jednotný vzhľad územia bez rušivých elementov boli vypracované odporúčania aj pokiaľ ide o vzhľad budúcej architektúry – od oplotenia pozemku až po zastrešenie budúcich objektov,“ približuje unikátny projekt Jozef Šimek, projektový manažér Penta Investments.