Mladí bádatelia, zaujímajú vás prírodné vedy?

Nadácia Allianz vyhlasuje prvý ročník grantového programu s názvom Mladí vedci. Jeho cieľom je podpora projektov určených pre deti základných a stredných škôl. Zapojiť sa môžu aj občianske združenia, neziskové organizácie a vysoké školy, ktorých projekty sa priamo týkajú vzdelávania týchto žiakov.

Ak ste obklopení deťmi, ktoré sa chcú učiť i nad rámec študijných povinností a radi by ste ich potenciál rozvíjali formou vedeckých krúžkov, workshopov či súťaží, môžete sa prihlásiť a získať finančnú podporu pre vašich mladých vedcov až do výšky 3-tisíc eur.

Na čo je podpora určená?

Hlavným účelom programu Mladí vedci je vzbudiť záujem detí o prírodné vedy a pomáhať im rozvíjať ich vedomosti. Nadácia Allianz sa rozhodla prostredníctvom grantu prispieť k inovácii vyučovania prírodovedných predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky, biológie, fyziky alebo chémie. O podporu môžu prejaviť záujem aj projekty zamerané na ekológiu a bezpečnosť v doprave.

Ak chcete motivovať budúcu generáciu vedcov, grant pre zanietených žiakov môžete využiť na tieto aktivity: letné školy, sústredenia, semináre, tábory, vzdelávacie krúžky a vedecké workshopy, súťaže, inovatívne vzdelávacie činnosti súvisiace s vyučovaním prírodovedných predmetov, školské vedecké konferencie a ďalšie projekty, do ktorých sa žiaci priamo a iniciatívne zapájajú. Podmienkou pre zaradenie projektu do hodnotenia je popísanie doposiaľ úspešne zorganizovaných vzdelávacích aktivít pre žiakov základných alebo stredných škôl. Podmienka sa týka najmä občianskych združení a neziskových organizácií.

Dôležité informácie

Projekt je možné podať najneskôr do polnoci 10. júla 2015 prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.darca.sk. Každý žiadateľ môže v grantovom programe predložiť len jeden projekt. Nadácia Allianz na podporu mladých vedcov vyčlenila sumu 80-tisíc eur, z ktorej schválené projekty získajú grant vo výške od 500 do 3-tisíc eur. Viac informácií o programe a postupe pri registrácií nájdete na webovej stránke http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-mladych-vedcov/1542.