Lídri svetovej jadrovej energetiky a priemyslu na Atomexpe v Moskve.

Lídri svetovej jadrovej energetiky a priemyslu sa zišli v Moskve na VII. ročníku medzinárodného fóra Atomexpo, ktoré sa konalo od 1. do 3. júna. 2015

Nabitého pracovného programu fóra sa zúčastnilo viac ako 2200 ľudí zo 47 krajín, čo je rekordný počet za všetky doterajšie ročníky. K hlavným témam usporiadateľov Atomexpa 2015 patril rozvoj medzinárodnej spolupráce Ruska s krajinami strednej a východnej Európy, Latinskej Ameriky, Ázie, Pacifiku a Afriky v oblasti jadrovej energetiky. Súčasťou programu bola aj medzinárodná špecializovaná výstava, ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 spoločností, vrátane 30 zahraničných. Moderátorkou plenárneho zasadnutia na tému „Jadrová energetika ako impulz pre sociálno-ekonomický rozvoj“ bola generálna riaditeľka Svetovej jadrovej asociácie (WNA) Agneta Rising. Tá okrem iného zdôraznila, že dopyt po jadrovej energetike rastie po celom svete. Na príklade Maďarska názorne ukázala podporu mierového využitia jadra väčšinou obyvateľov krajiny.

Šéf štátnej korporácie pre jadrovú energiu Rosatom Sergej Kirijenko informoval prítomných o nových trendoch v jadrovej energetike. Prioritou podľa jeho slov je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti nových objektov, ktoré sú vo výstavbe, rovnako ako v predĺžení doby ich prevádzkyschopnosti. Kirijenko uviedol, že životnosť jadrových reaktorov sa v súčasnosti výrazne predlžuje vďaka novým materiálom a technológiám. Príkladom inovácií, ktoré dokážu predĺžiť prevádzkyschopnosť jadrových elektrární až na 100 rokov, je vývoj a aplikácia nového krytu reaktorov, ktorý bol vyskúšaný v Rusku. Ďalším vektorom rozvoja jadrovej energetiky je skrátenie oneskorení pri výrobe energie, vrátane doby výstavby nových blokov.

Pracovný program fóra Atomexpo tvorili debaty pri okrúhlych stoloch o najaktuálnejších otázkach jadrovej energetiky. O úlohe jadra v rozvoji národných ekonomík a technologickom prínose ruskej korporácie Rosatom pre jadrový priemysel diskutovali účastníci fóra z krajín BRICS – Brazília, India a Číny.

Predstavitelia štátnej korporácie Rosatom informovali o činnosti v zahraničí, napríklad pri prebiehajúcej výstavbe JE Akkuyu v Turecku a JE Hanhikivi-1 vo Fínsku. Riaditeľ pre rozvoj a medzinárodný obchod Rosatomu Kiril Komarov informoval účastníkov fóra o plánoch korporácie, týkajúcich sa zahraničných trhov.

Súčasný stav na svetových trhoch s jadrovým palivom pre jadrové elektrárne, skúsenosti s dodávkami čerstvého a spracovanie, uloženie a použitie vyhoreného jadrového paliva, rovnako ako nové prístupy k aktivitám na trhoch s jadrovým palivom, zhodnotili predstavitelia palivovej spoločnosti TVEL, koncernu Rosenergoatom, spoločnosti Uranium One Holding NV, akciovej spoločnosti Federálne centrum jadrovej a radiačnej bezpečnosti, francúzskych spoločností Areva, EDF a CIFAL, akciovej spoločnosti NАК Kazatomprom, českej spoločnosti ČEZ, európskeho konzorcia pre obohacovanie uránu Urenco a americkej spoločnosti NAC International.

Experti Rosatomu, spoločnosti EDF (Francúzsko), jadrových elektrární Paks (Maďarsko), Mecamor (Arménsko), Loviisa (Fínsko), Nuclear Energy Corporation of South Africa (JAR) a akciovej spoločnosti Rusatom Servis debatovali o otázkach nepretržitej prevádzky a obsluhy JE v súčasných podmienkach, rovnako ako o aktuálnych úlohách v rámci zaistenia bezpečnosti jadrových blokov a predĺženie termínov prevádzkyschopnosti prevádzkovaných jadrových reaktorov ich modernizáciou.

Globálne strojárske trhy, ich strednodobé perspektívy a medzinárodná spolupráca boli ďalšou témou diskusie predstaviteľov energetických spoločností z celého sveta. Partnerstvo medzi výrobcami zariadení a inžinierskymi a projektovými spoločnosťami je každým rokom výhodnejšie a intenzívnejšie.

V rámci prezentácie inovácií v jadrovom priemysle predstavila štátna korporácia Rosatom projekt výstavby najväčšieho viacúčelového výskumného jadrového reaktora na báze rýchlych neutrónov MBIR. Jadrový projekt „Prielom“ pre spracovanie jadrového paliva a uzavretie jadrového cyklu a tak dala nahliadnuť do strednodobých perspektív energetiky budúcnosti.

Ekologická bezpečnosť vo všetkých etapách výroby, od ťažby surovín až po rekultiváciu znečistených území bola predmetom diskusií expertov z vedeckých ústavov, štátnych úradov i občianskych združení z Ruska a zahraničných krajín.

Česká republika na fóre Atomexpo 2015 bola zastúpená spoločnosťou ENVINET, ktorá sa špecializuje na produkciu prístrojov pre vykonávanie spektrometrie merania a charakteristík rádioaktívnych odpadov, inžinierskou a projektovou spoločnosťou EGP Invest a spoločnosťou ALVEL, ktorej činnosť spočíva v poskytovaní vedecko-inžinierskych služieb v jadrovom priemysle. Úspechy Slovenskej republiky v jadrovej energetike prezentovala vo svojej expozícii projektová a inžinierska spoločnosť VÚJE.