Kyseliny pre zdravie.

Nejde však len tak o hocijaké kyseliny. Reč je o omega-3 mastných kyselinách, ktorých zdraviu prospešné účinky potvrdilo viac ako 15 000 štúdií. Znižujú riziko srdečných ochorení a depresií, u mladých ľudí napomáhajú lepšiemu a ľahšiemu učeniu a u starších zas pôsobia preventívne proti problémom so starnutím. Vďaka pozitívnym účinkom na svaly a kĺby sú nápomocné aj pri bolestiach chrbtice či kolien. Traja z vás môžu vyhrať výživové doplnky OmegaMarine Forte+ od spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals.

To sú dôvody, prečo odborníci na výživu odporúčajú konzumáciu minimálne 200 g tučných rýb 2-3-krát týždenne. Ak si strážite svoju líniu, prívlastok tučné vás možno vystraší. No buďte bez obáv, z týchto rýb určite nepriberiete. Lososy, slede, sardinky či makrely obsahujú veľké množstvo zdravých tukov typu omega-3, ktoré pozitívne vplývajú na ľudské zdravie.

Pokiaľ ryby nejete dosť často, špecialisti na zdravú výživu odporúčajú prijímať tieto kyseliny z iných zdrojov, nakoľko si ich naše telo nedokáže vytvoriť samo. Vysoko kvalitné omega-3 mastné kyseliny, ktoré pochádzajú z čerstvých nórskych lososov, obsahuje výživový doplnok OmegaMarine Forte+ od spoločnosti NaturaMed Pharmaceuticals.

Súťaž:

Odkiaľ pochádzajú omega-3 mastné kyseliny obsiahnuté v OmegaMarine Forte+?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 20. júla 2015. Ako predmet správy použite “súťaž –Omega”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 22. júla.

Výhercovia:

  1. Ján Janšák, Bratislava
  2. Robert Pytvár, Bratislava
  3. Dominika Sedlárová, Pezinok
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.