Údený pološtiepok Liptov na gril.

Slovenská značka Liptov prináša na trh údený pološtiepok pripravený špeciálne na grilovanie. Parený syr vyrobený z horského mlieka je údený na pravom bukovom dreve,  čo dodáva pološtiepku lahodnú chuť a pri grilovaní príjemne pevnú konzistenciu. Môžete ho grilovať celoročne, na rôznych druhoch grilu, dokonca aj na panvici v interiéri.

V balení sa nachádzajú 4 kusy pološtiepku (4×60 g) spolu s omáčkou (50 g). Môžete si vybrať z dvoch druhov balenia, so slivkovou alebo brusnicovou omáčkou, ku grilovanému teplému syru sa podávajú studené, aby vytvorili pre spotrebiteľa dokonalý pôžitok. Zloženie syru je čisté, bez akýchkoľvek aditív, nájdete v ňom len kvalitné horské mlieko a soľ. Grilujte na rozohriatej platni, alebo v miske určenej na grilovanie s pridaním kvapky oleja. Syr musí byť v strede, čo najviac prehriaty, aby bol chutne ťahavý. Na čerstvý, alebo opečený krajec chleba položíme grilovaný syr, ktorý sa servírujte 2 – 3 min. po ugrilovaní. Vhodnou prílohou je grilovaná zelenina ochutená bylinkami a olivovým olejom.  Podávame so studenou slivkovou, alebo s brusnicovou omáčkou.

Súťaž:

Pošlite do redakcie tip na slovenskú omáčku, ktorá by vytvorila dokonalý pôžitok s pološtiepkom Liptov. Traja výhercovia o najlepší tip na omáčku budú odmenení balíčkami pološtiepkov Liptov.

Recepty môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do  18.5. 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – syr”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 22. 5.

Výhercovia:

  1. Adriana Tomanová, Trenčín
  2. Terézia Kinczerová, Iža
  3. Mária Krížková, Martin
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.