Štipendium pre piatich slovenských študentov na ruských univerzitách.

Ruská štátna korporácia Rosatom v spolupráci s Ministerstvom školstva a vedy Ruskej federácie pripravila pre slovenských študentov možnosť študovať na ruských univerzitách jadrovú fyziku a technológiu. Piati vybraní študenti získajú štipendium na dvojročné štúdium, ktoré bude ukončené titulom „Master“. Štipendium pokrýva aj jednoročný prípravný jazykový kurz.

„V roku 60. výročia spolupráce v oblasti jadrovej energetiky medzi Slovenskom a Ruskou federáciou prichádza spoločnosť Rosatom s výnimočnou ponukou pre vybraných slovenských študentov. V spolupráci s Ministerstvom školstva a vedy Ruskej federácie ponúka svetový líder v oblasti jadrovej energetiky možnosť získania titulu „Master“ piatim slovenským študentom na ruských špičkových univerzitách. Študenti tak budú môcť študovať a naberať najnovšie poznatky od svetovo uznávaných odborníkov a pracovať na špičkových pracoviskách v Ruskej federácii. Výnimočná ponuka štipendia zahŕňa okrem iného aj jazykový prípravný kurz v trvaní jedného roka.

Štipendijný program je určený pre študentov, ktorí majú alebo tento rok ukončia bakalárske štúdium. Program štartuje v septembri 2015 a zahŕňa okrem samotného dvojročného štúdia, ukončeného získaním titulu „Master“ na jednej z prestížnych ruských univerzít, aj ročný prípravný jazykový kurz. Vybraní uchádzači získajú okrem bezplatného školného aj výrazné zľavy na ubytovanie a nechýba ani štipendium, mesačne vyplácané každému študentovi. Záujemcovia môžu kontaktovať priamo slovenskú pobočku Rosatomu na: stipendium@rosatom.sk.

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke 4 reaktory typu VVER, ktoré generujú viac ako polovicu všetkej elektrickej energie krajiny. Rosatom je jedinou korporáciou na svete, ktorá spája spoločnosti zaoberajúce sa celým cyklom jadrovej energetiky, počnúc ťažbou a obohacovaním uránu, predlžovaním životnosti a končiac odstavením jadrovej elektrárne. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti TVEL, Rosatom tiež dováža vysoko kvalitné palivo aj do slovenských jadrových elektrární v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach.

V tomto roku oslavuje Česko a Slovensko 60. výročie mierového využívania jadrovej energie, ktoré bolo odštartované medzivládnou dohodou z  23. apríla 1955 medzi vtedajším Československom a bývalým Sovietskym zväzom. Dohoda urýchlila nástup československej jadrovej energetiky a uľahčila zapojenie tunajších priemyslových podnikov a odborníkov do medzinárodných projektov.