Mecom prichádza s novinkou Prémiová rada pre labužníkov.

Spoločnosť Mecom prináša na trh nové prémiové produkty s vysokým obsahom mäsa.

„Určené sú nielen náročným spotrebiteľom, ale všetkým, ktorí obľubujú kvalitné mäso a radi si na ňom pochutnajú,“ hovorí Judit Šipekiová, brand manager spoločnosti Mecom. Originálne receptúry a koreniny, či znamenitá chuť a vôňa zaručia, že si ich zamiluje každý. Produkty prémiovej rady majú svieži a originálny obal. Spotrebitelia si môžu pochutnať na 3 nových šunkách, 2 suchých salámach, párkoch a slanine. Príprava raňajok, obeda či pohostenia pre rodinu a priateľov bude s prémiovými produktmi Mecom radosťou. Na zhotovení receptov s použitím týchto produktov sa podieľali aj známi šéfkuchári zo Slovenska a Česka, ktorí prinášajú jedinečné recepty do vašej kuchyne. Užitočné rady o varení a veľa chutných receptov nájdete na stránke www.viemecovamchuti.sk. Nová prémiová rada bude podporená nadlinkovou kampaňou, vrátane TV reklamy.

 

Súťažná otázka:

Na koľkých produktoch od spoločnosti Mecom si môžu pochutnať spotrebitelia? Kde nájdete užitočné rady o varení a veľa chutných recepto?

Odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 10. 6. 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Mecom”.

Budú vylosovaní traja výhercovia

Výhercovia:

  1. Martin Kojdiak, Trnava
  2. Ela Blahová, Košice
  3. Andrej Lukáč, Pezinok
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.