Kde robia čerství absolventi vysokých škôl najčastejšie chyby a v čom naopak vynikajú?

Začína „sezóna absolventov“. Informácie o tom, ako by sa mali študenti správať na prvom pracovnom pohovore, čomu sa vyvarovať a kde robia najčastejšie chyby nájdete v tomto období takmer na každom kroku. Napriek tomu sa personalisti na pohovoroch neustále stretávajú s tými istými chybami. Aj preto konzultanti Grafton Recruitment zhrnuli svoje postrehy, ktoré by mali čerstvým absolventom vysokých škôl pomôcť vyvarovať sa chybám, ktoré urobili iní.

Praje trh absolventom, alebo kde si čerstvý absolvent nájde prácu skôr?

Áno, praje. Ale praje len pripraveným, ktorí na vysokej škole nezaháľali a študovali jazyky, vzdelávali sa vo svojom odbore, získavali pracovné skúsenosti, alebo sa angažovali v dobrovoľníckych aktivitách. Vo veľkých mestách, a teda najmä v Bratislave, či v Košiciach, praje trh absolventom viac ako v ostatných regiónoch. To však neznamená, že by absolventi z iných kútov Slovenska nemali šancu zamestnať sa. Príležitostí je však menej.

Keďže v regiónoch je viac výrobných spoločností, vyššie šance na úspech majú absolventi technických či ekonomických odborov, ktorí navyše ovládajú na komunikatívnej úrovni minimálne anglický jazyk, čo je často v dnešnej dobe ich konkurenčnou výhodou oproti skúsenejším kandidátom, ktorí nemajú jazykové znalosti.

„Firmy sa snažia aktívne pracovať so študentmi, pričom najčastejšou formou sú absolventské stáže či iné tréningové programy. Takýchto miest je však málo a ak sa absolvent chce usadiť mimo Bratislavy, musí tieto programy aktívnejšie a dlhodobejšie sledovať. Avšak ani v Bratislave nepadajú pečené holuby študentom priamo do úst. Napriek tomu, že príležitostí je oproti regiónom určite viac, aj konkurencia je väčšia,“ uviedla Ivana Kubašková, Marketing Manager Grafton Recruitment.

Bratislava vs. regióny

Na základe interných štatistických personálnej agentúry Grafton Recuitment môžete sledovať, ako sa pohybujú platové podmienky v rámci vybraných absolventských pozícií v Bratislave a v iných regiónoch Slovenska.  Platy v Bratislave sú vyššie a sú na prvý pohľad lákavejšie, avšak pridruženými sú aj vyššie životné náklady a výdavky navyše (ubytovanie), s ktorými by mal absolvent určite počítať.

Pozícia Bratislava Regióny
Junior účtovník (1 jazyk B2/C1 bez praxe) 850 – 900 Eur 700 – 850 Eur
Administratívna podpora (1 jazyk C1, min. prax) 950 – 1 050 Eur
Zákaznícka podpora (2 jazyky C1, bez praxe) 1 000 – 1 100 Eur 750 – 1000 Eur
Asistent/ka bez jazyka 500 – 650 Eur
Asistent/ka s jazykom B2/C1, prax 1 000 – 1 100 Eur 700 – 850 Eur
Analýzy, Reporting (1 jazyk B2/C2, prax na podobných pozíciách) 1 000 – 1 200 Eur 900 – 1100 EUR
Asistent na oddelení nákupu 700 – 850 EUR
Asistent na HR oddelení (s 1 jazykom B2/C1) 750 – 1050 EUR

Zdroj: Grafton Recruitment Slovakia

Čo hľadajú zamestnávatelia?

Vo všeobecnosti platí, že absolvent vysokej školy, ktorý ovláda plynule 2 svetové jazyky a má aspoň minimálne pracovné skúsenosti formou brigády, si prácu v Bratislave, či Košiciach skôr či neskôr nájde.  Pozor však na osobnosť, aj keď je absolvent dobre jazykovo vybavený, nemusí to automaticky znamenať, že po ňom siahnu viacerí zamestnávatelia.

„Čoraz viac sa stretávame s tým, že zamestnávateľov zaujíma osobnosť uchádzača a to, či im „sadne“ do tímu, pričom tomuto kritériu sa prikladá vysoká dôležitosť,“ uviedol Radoslav Remák, konzultant Grafton Recruitment.

Čo personalisti nemajú na absolventoch radi?

V prvom rade by si absolventi, prípadne ešte študenti mali uvedomiť, že pohovor v agentúre je rovnako dôležitý ako pohovor vo firme. Prísť nevhodne oblečený so žuvačkou v ústach nie je „cool“. Navyše, absolvent má šancu vďaka spätnej väzbe svojho konzultanta spoznať svoje slabé stránky a spýtať sa na to, čo môže vylepšiť na svojej prezentácii. Personalisti sa najčastejšie stretávajú s tým, že absolventi prídu na pohovor nepripravení. Nevedia, na akú pozíciu, prípadne do akej spoločnosti sa hlásia, a aj keď si tieto informácie pamätajú, nevedia zdôvodniť prečo chcú pracovať na danej pozícii pre vybranú spoločnosť. ,,Sebaprezentácia absolventov, respektíve komunikačné schopnosti, sú vo veľkej väčšine veľmi slabé a ak sa do toho primieša nervozita v podobe hrania sa s vlasmi, hodinkami, či poklepkávanie nohou, máme dokonalú ukážku toho, ako to nemá na pohovore vyzerať,“ uviedla Monika Suranová, Branch Manager Nitra, Grafton Recruitment. 

Top 10 chýb, s ktorými sa personalisti najčastejšie stretávajú:

 • Nepripravenosť
 • Slabé komunikačné schopnosti
 • Slabé jazykové znalosti
 • Zábudlivosť
 • Neznalosť vlastného životopisu
 • Klamstvo
 • Nízka motivácia
 • Klišé
 • Nedostatočná sebareflexia
 • Vysoké očakávania

Mnohí personalisti vedia odhadnúť človeka už na základe telefonického kontaktu, keď sa robí tzv. „telefonický prescreening“. Ak z uchádzača už počas hovoru nie je cítiť žiadnu energiu a komunikácia z jeho strany viazne, je to zväčša predzvesť toho, že ani pri osobnom kontakte to nebude lepšie.

Kandidáti by nemali zabúdať, že i napriek tomu, že nemajú dlhoročné pracovné skúsenosti, musia svoj životopis ovládať a vedieť zdôvodniť, prečo začali študovať daný odbor, čomu sa venovali vo svojej bakalárskej či diplomovej práci a prečo si vybrali tú, ktorú tému. Svoj životopis by mali bezproblémovo odprezentovať aj v cudzom jazyku a tak preukázať úroveň jazyka, ktorú uviedli. Absolventi na pohovoroch radi zabúdajú. Nepamätajú si, čo robili na letnej brigáde pred 2 rokmi alebo čo im dal pobyt v zahraničí. S obľubou používajú vo svojich životopisoch klišé ako: „som flexibilný, rád sa učím nové veci, som komunikatívny…“. Neuvedomujú si, že zamestnávatelia sa pri absolventských pohovoroch chytajú každého slovíčka v životopise a pri otázke: „Povedzte nám, kedy alebo kde ste naposledy prejavili svoju flexibilitu…?, nevedia odpovedať. „Čerešničkou celého pohovoru je, ak personalista, či konzultant zistí, že kandidát klame, alebo zahmlieva, lebo má strach priznať, že sa napríklad s tvorbou kontingenčných tabuliek v programe Excel naozaj nestretol. Priznať fakt, že niečo neviem, nie je hanba,“ uviedla Anna Ričányová, Branch Manager Košice, Grafton Recruitment.

Konzultanti či personalisti rôznych firiem sa stretávajú s dvoma extrémami. Na jednej strane sú absolventi, ktorí majú vysoké sebavedomie a „veľké oči“ tak pri platových očakávaniach, ako aj pri celkovej náplni práce, pretože „kamarát“ im povedal ako sa pohybujú platy u jeho zamestnávateľa a „kamarát tam“ robí. Nehovoriac o tom, že pre niektorých absolventov stále nie je jasné, že plat sa uvádza v hrubom, teda brutto. Na druhej strane sú takí, ktorí majú aj skúsenosti i znalosti, ale ich prezentačné zručnosti sú nedostatočné a nie každý personalista má čas a chuť odhaľovať všetky ich silné stránky. Oba extrémy sú ťažkým orieškom a záleží len od kandidáta, či vie prijať spätnú väzbu a poučiť sa z nej na ďalších pohovoroch.

Čo zamestnávatelia na čerstvých absolventoch oceňujú?

S mladou krvou prichádza do firmy aj svieži duch, nový vietor a inšpirácia, inovatívne nápady nezviazané každodenným firemným stereotypom. Nie je väčšia radosť personalistu či manažéra, ak s ním kandidát komunikuje, pýta sa k veci, počúva, zaujíma sa a je z neho cítiť energiu a chuť učiť sa a spoznávať chod firmy, procesy, atď. Napriek tomu nie je kandidát prehnane premotivovaný a príležitosť pracovať v danej firme vidí ako výzvu, ktorú rád príjme s patričným rešpektom. Na takého absolventa je radosť sa pozerať, počúvať jeho názory, pracovať s ním a vidieť ako rastie a napreduje a v tíme spoločnosti dopĺňa skúsenejších. Absolventi by si mali uvedomiť, že ak aj nemajú jasný cieľ alebo nevedia, kde presne začať, každá pracovná skúsenosť im môže napomôcť k nájdeniu tej správnej cesty.

Top 5 vlastností, ktoré zamestnávatelia u absolventov vítajú:

 • Snahu
 • Sebareflexiu
 • Motiváciu a entuziazmus
 • Nadšenie a chuť vzdelávať sa a objavovať nové veci
 • Normálnosť (táto vlastnosť sa nedá veľmi opísať, ale čoraz častejšie sa stretávame s požiadavkou klientov, aby bol kandidát úplne normálny, sám sebou, s triezvym pohľad na svet)